Gebze Gayrimenkul Avukatı

Gebze Gayrimenkul Avukatı

Gebze Gayrimenkul Avukatı

Gebze Gayrimenkul Avukatı aracılığı ile gayrimenkul alanında yaşayabileceğiniz tüm hukuki süreci daha güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilen, taşınmazlar ile ilgili tüm aykırılıklarda bir avukat ile birlikte çalışmanız oldukça önemlidir.

Çok basit bir hatadan dolayı gayrimenkul davalarında maddi kayıplar ve hak ihlalleri yaşanabilmektedir. Her ne kadar taşınmaz davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor olsa da usule dikkat etmek açısından Gebze gayrimenkul avukatı çalışmalarından destek alabilirsiniz.

Gebze Gayrimenkul Avukatı Çalışmaları Nelerdir?

Gayrimenkul hukuku alanında çalışmalarını sürdüren Gebze gayrimenkul avukatı genel olarak şu dava ve konular üzerinde durmaktadır:

  • Taşınmazın devre mülkünün iptal edilmesi ve mülk ile ilgili hukuki işlemler,
  • Kira sözleşmesinin hazırlanması,
  • Kiralanan taşınmazın tahliye edilmesi için gerekli hukuki şartların hazırlanması,
  • Ortaklığın giderilmesi davası açılması, takip edilmesi ve tebligatların takibi,
  • Farklı nedenlerden dolayı açılacak tapu iptali davasının açılması ve takibi
  • Tapu tescil davalarının açılması ve takip edilmesi,
  • Tasarrufun iptali davasının açılması ve takip edilmesi,
  • Geçit ve alım ile önalım gibi hakların hukuki olarak uygun şekilde sözleşmesi ile belirlenmesi ve bu haklar ile ilgili yaşanan uyuşmazlıklarla alakalı davaların açılması,
  • Paylı mülkiyet ile ilgili yaşanan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar ile ilgili davaların açılması ve takibi,
  • Kat irtifakının kurulması ve kat mülkiyeti ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması vb. işlemlerde Gebze gayrimenkul avukatı çalışmalarını sürdürmektedir.

Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer?

Gayrimenkul davaları davanın türüne ve özelliklerine göre en az 1 yıl kadar sürebilmektedir. Ancak 3 yıl süren gayrimenkul davası da olabilir. Eğer açılacak olan gayrimenkul davasında birden fazla mirasçı veya paydaş var ise sürenin biraz daha uzayabileceğini belirtmek gerekmektedir.

Gayrimenkul davalarında süreci doğru kullanmak oldukça önemli olduğu için Gebze gayrimenkul avukatı ile görüşülmesi her zaman olumlu olacaktır.

Gebze Gayrimenkul Avukatının Önemi

Gayrimenkul davalarında uzman ve deneyimli olan Gebze gayrimenkul avukatı ile çalışmak süreçte hata yapılmamasına yardımcı olacaktır. Gayrimenkul hukuku kapsamında açılabilecek tüm dava türleri için yapılması gereken işlemler, profesyonel bir avukat aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

Bu sayede maddi bir kayıp yaşanmasının önüne geçilebilmektedir. Gayrimenkul davalarında zaman oldukça önemli bir faktör olduğu için, bu nokta ile ilgili yaşanacak kayıpların da önüne geçilmesi açısından önem taşımaktadır.

Gebze Gayrimenkul Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Gebze gayrimenkul avukatı, çok kapsamlı bir hukuk dalı olan gayrimenkul hukuku ile ilgili tüm davalara bakabilmektedir.

Taşınmaz hukuku içerisindeki pek çok anlaşmazlık ve hukuki uyuşmazlıktan kaynaklı olarak açılacak olan davalar ile ilgilenmektedir. Tapu avukatı olarak da bilinen Gebze gayrimenkul avukatı genel olarak şu dava türleri ile ilgilenmektedir:

Men-İ Müdahale Davası

Gayrimenkul davaları içerisinde en bilinen başlıca konular arasında men-i müdahale davası yer almaktadır. Bu dava türü içerisinde taşınmazsın sahibinden izin alınması neticesinde mülkün kullanılması gerekmektedir.

Herhangi bir taşınmaz üzerinde izinsiz şekilde kullanım durumunun olmasında men-i müdahale davası açılması gerekmektedir.

İzale-İ Şüyu Davası

Söz konusu olan taşınmaz mülkün üzerinde birden fazla pay sahibinin hakkı söz konusu olabilir. Ancak paylı olan mülklerde meydana gelen anlaşmazlıkların çözülmesi için izale-i şüyu davasının açılması gerekmektedir.

Tapu İptali Ve Tescili Davası

Gayrimenkul hukuku kapsamında en çok açılan dava türü olarak tapu iptali davası gösterilmektedir. Tapu iptali davasının en önemli özelliklerinden birisi de birden farklı türü olabilmesidir.

Bunun için de Gebze gayrimenkul avukatı çalışmalarına ihtiyaç duyulan bir dava çeşidi olduğunu belirtmek gerekmektedir. İlgili mahkemeye ve gerekli yasal süreç takip edilerek dava açılması gerekmektedir.

Şufa Davası

Önalım hakkı davası olarak da bilinen şufa davası da gayrimenkul hukuku içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu dava türü neticesinde taşınmazın önalım yöntemi ile satılmış olması gerekmektedir.

Ancak bu satış durumunda mülkün hak sahibine aynı şartlar korunarak alma hakkının korunması sağlanmaktadır. Şufa hakkı özellikle tescil ve tapu iptali davaları için de önemli bir noktadır. Tapu iptali ve tapu tescili davalarını açmadan önce ilk olarak mülk sahibinin şufa hakkının doğmuş olmasına dikkat edilmelidir.

Mirastan Doğan Tapu İptal Davası

Mirastan doğan tapu iptal davalarının açılması için miras paylaşımında anlaşmazlık çıkması gerekmektedir. Eğer mevcut yapılan paylaşım sonrasında muvazaalı bir satış yapıldığı düşünülüyor ise mirastan doğan tapu iptali davası açılabilmektedir. Bu sayede yaşanabilecek hak kaybının önüne geçilmektedir.

Vekillik Görevinin Kötüye Kullanılmasından Dolayı Tapu İptali

Gayrimenkul hukuku içerisinde açılan tapu iptali ve tescili davası vekile karşı açılmamaktadır. Bu durumda açılacak olan davanın, taşınmaz mülkü devralan üçüncü kişiye karşı açılması gerekmektedir.

Ancak bu noktada bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri de üçüncü kişinin karşı vekilin, görevi kötüye kullandığını bilmesi gerekmektedir. Bu önemli hususunun gerçekleşmemesi neticesinde tapu iptali ve tescili davasının açılması mümkün değildir. Bu durumda dava açılması neticesinde meydana gelen zarar için vekil eden, vekilden zararın tazminini isteme hakkına sahiptir.

Hukuki Ehliyetin Bulunmaması Sebebi İle Tapu İptali Ve Tescil Davası

Borç altına girmek ve hak edinmek için ilk şart kişinin fiil ehliyetine sahip olabilmesidir. Ayrıca kişinin yapmış olduğu tüm eylemler neticesinde hukuki sonuçları algılama yeteneğine de sahip olması gerekmektedir.

Hukuki ehliyetin bulunmaması durumları yaşlılık, akıl zayıflığı, bunama, küçük yaş ve iradeyi sakatlayacak diğer sebeplerdir. Bu tür durumların bulunması neticesinde yapılacak olan işlem de geçersiz kabul edilmektedir. Bu yüzden hukuki ehliyetin bulunmaması nedeni gösterilerek tapu iptali ve tescili davası açılabilmektedir.

Ancak taşınmazı devralan karşı taraf hukuki ehliyetin bulunmadığı durumunu bilmiyor ise iyi niyetli olarak kabul edilmektedir. Ancak bu iyi niyetli olma durumu da yapılan devir işleminin iptal edilmesi şartını ortadan kaldırmamaktadır.

Bunun için taşınmazların devir işlemleri sırasında bazen tapu müdürlükleri akıl sağlığı raporu da isteyebilmektedir. Özellikle bu tür belgelerin zamanında verilmesi, ilerleyen dönemlerde bu tür iptal ve tescil davalarının açılmasının önüne geçmektedir.

Aile Konutuna Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Davası

Gebze gayrimenkul avukatı, aile konutuna dayalı tapu iptali ve tapu tescili davası ile de ilgilenmektedir. Bu dava türü ile ilgili hüküm ise Türk Medeni Kanunu’nun 194. Maddesi içerisinde detaylı ve açık bir şekilde belirtilmiştir.

Aile konutunu korumak için uygulanabilecek en pratik yöntemlerden birisi de aile konutu şerhidir. Bu sayede eşlerden birinin açıkça rızası olmadığı sürede aile konutunun hakları devredilememekte ve sınırlandırılmaktadır.

Eğer aile konutu üzerinde tapu kütüğünde bir şerh bulunmuyor ise bu noktada üçüncü kişilerin de iyi niyeti koruma altına alınmaktadır. Ayrıca taşınmazı devralan kişinin mülkün aile konutu olduğunu bilemeyecek durumda olması da yine davanın seyrini önemli ölçüde değiştirebilecek bir faktördür.

Gebze gayrimenkul avukatı yukarıda bahsedilen ve gayrimenkul hukukunu ilgilendiren tüm konular ile ilgili hukuki destek vermektedir.

Her türlü taşınmazı ilgilendiren konular ile ilgili davaların açılması ve takip edilmesi sağlanabilmektedir. Taşınmaz ve mülkler ile ilgili anlaşmazlıkların hukuki zeminde çözüme ulaştırılması, Gebze gayrimenkul avukatı aracılığı ile daha kolay bir şekilde gerçekleşebilmektedir.