İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ-KOCAELİ (Whatsapp yazışmaları sebebiyle iş akdi sona erdirilemez.)

İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ-KOCAELİ (Whatsapp yazışmaları sebebiyle iş akdi sona erdirilemez.)

İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ (Whatsapp yazışmaları sebebiyle iş akdi sona erdirilemez.)

           

            Dünyadaki gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere ülkemizde de işçi ve işveren arasında birçok uyuşmazlık meydana gelmektedir. Bunların başında işçilerin işveren ile yapmış oldukları sözleşmerin haksız, geçersiz veya usulsüz şekilde feshedilmesi sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Bu kapsamda da ülkeler iş kanunlarında bu konuları düzenlemektedir. Ayrıca uluslararası alanlarda da Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kurumlar da bu konularda çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde bu çalışmaları takip ederek gerekli düzenlemeler yapmaktadır.

            Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak işveren tarafından iş sözleşmesinin haksız feshi konusu önceki yazılarımızda açıklanmıştı. Bu makalemizde ise Yargıtay’ın vermiş olduğu karar üzerinde durulacaktır. Bu karar çerçevesinde whatsapp yazışmaları sebep gösterilerek eğer bir çalışanın iş akdi sona erdirilirse haksız fesih gündeme gelecektir. İşçinin de bu kapsamda İş Kanunu çerçevesinde haklarını yargı yoluyla almasının önü açılacaktır.

Whatsapp yazışmaları nedeniyle çalışanın iş akdine son verilemez.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/14205 E.2017/9526 K. ilgili kararında net bir biçimde bu durum görülecektir:

“Dosya içeriğine göre davalı işyerinde satış uzmanı olarak çalışan davacı ve aynı konumdaki diğer çalışanlar, çalışma koşullarının olumsuz olarak değiştirilmesi, ücret politikası, mobbing uygulanması nedeni ile toplu imza ile istekte bulunmuşlar ve mailler göndermişlerdir. Aynı zamanda da iletişim için Whatsapp sistemi içinde grup kurmuşlardır. Burada da çalışma koşullarının olumsuzluğu, yöneticilerin tutumları ve davranışları hakkında yorumlarla yazışmalarda bulunmuşlardır. Bu iletişimlerin dosyadaki çözümlerine göre genel olarak mesai saatleri dışında olduğu görülmektedir.

Davacı ve diğer arkadaşlarının Whatsapp grubu içindeki bu yazışmaları, aynı grup içinde yer alan diğer bir işçi tarafından işverene iletilmiş, işveren bunun üzerine grupta yer alan işçilerin savunmasını alarak, davacı ve diğer işçilerin iş sözleşmelerini feshederken, ileten işçiye ise ihtar cezası vermiştir. Grup içi konuşmaların gizli kalması esas olduğu gibi genel olarak bakıldığında çalışma koşullarının olumsuzluğu, işveren ve yöneticilerin eşit davranmama, mobbing niteliğindeki tutumlarının dile getirildiği tespit edilmiştir. İşveren gizli kalması gereken verileri yasak bir şekilde elde ettiği gibi kendisine veren ve aynı konuşmalarda bulunan işçiye davranışı nedeni ile ihtar cezası vermek sureti ile de bilgi veren işçisini korumuştur. İşçilerin işyerinde mailleri, işverene bildirimleri işçilik hakları ile ilgili demokratik talep niteliğinde olup, bu tür barışçıl davranışların fesih nedeni yapılması doğru değildir. İspat yükü kendisinde olan davalı işveren haklı ve geçerli feshi kanıtlayamamıştır. Davanın kabulü yerine reddi hatalıdır.”

            Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vermiş olduğu kararlara bakıldığında da çalışanın işyerinde yaptığı özel yazışmaların işveren tarafından okunması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin sekizinci maddesinin ihlali olduğu şeklinde kararlar vermektedir.

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM

            Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak iş hukukunun tüm alanlarında müvekkillerimize uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz. İş akdinin haksız feshi, iş akdinin geçersiz feshi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, işe iade davası konuları başta olmak üzere tüm iş hukuku alanlarında profosyonel avukat kadromuzla müvekkillerimizin taleplerini yerine getirmekteyiz. Daha detaylı bilgi alabilmek için internet sitemizde yer alan iletişim bölümünden bize ulaşabilir veya Kocaeli-İzmit de bulunan büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Bu sitede yer alan tüm makalelerin tüm hakları saklıdır. İzinsiz şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal yollara başvurulacaktır.

 


Konu ile ilgili diğer Uzmanlıklar