İş davalarında arabuluculuk, Arabulucu Avukat

İş davalarında arabuluculuk, Arabulucu Avukat

Arabulucu Ne Demektir?

Arabulucu avukat ne demek, kısaca açıklamak gerekirse; gayet dostane yöntemler ile tarafların uyuşmazlığını gidermekte olan avukatlara verilen isimdir.

 Arabulucu avukat nedir?


Arabulucu avukat nedir, bilmek isteyenlere açarsak; çeşitli sistematik yöntemlerle, tarafları bir araya getiren, birbirlerini anlamaları için emek sarf eden, çözüm geliştiren ve sorunsuz iletişim kurabilmelerine olanak sağlayan 3. Tarafsız kişidir. Bu tanımın aynı zamanda arabulucu kimdir sorusunun da yanıtını oluşturmaktadır.

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Avukat arabulucu görevini üstlenirken; süreç içerisinde karar veren kişi olmamaktadır. Olaylar çözümleninceye değin hiçbir tarafa tavsiyede dahi bulunmaz. Dava sürecinde her iki taraf aradaki meseleyi kendi içinde çözüme gider. Arabulucu avukat ise tam olarak; arada yaşanan asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit eder. Ve en doğru konularda tartışılmasına zemin hazırlar. Kendilerince çözüm bulabilmeleri için ortamı oluşturur. Çözüme varma konusunda hiçbir tarafı tutmaz ve kimsenin kararını etkilemez.

Arabulucu avukat ücreti ne kadar?

Arabulucu avukat ücreti hakkında net bilgiler vermek gerekirse; arabuluculuk sürecinin anlaşma ile sonuçlanması halinde, arabuluculuğun konusuna bakılır. Eğer konu para olan ya da para ile değişebilen bir hukuki uyuşmazlık olduğunda bile ticarete bağlı uyuşmazlık hallerinde  2.000,00 TL, farklı bir uyuşmazlık hallerinde ise 1.400,00 TL talep edebilir.

Arabulucu avukat para alır mı?

Arabuluculuk işlemleri tamamlanmasının ardından bu görevi üstlenen avukatların karşılık bekleme hakları vardır. Ancak arabuluculuk ücreti olarak istenen miktarın da bir sınırı bulunmaktadır. Bu miktar ise 15.000 TL'yi aşmamalıdır. Kısacası bu sınıra kadar olan arabuluculuk işlemlerinde avukatlık ücreti maktu bedelin (2.400 TL) si yani dörtte bir fazlasıdır. En net şekliyle 3.000 TL olmaktadır.

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Ne Zaman Arabulucuya gidilebileceği tamamen uyuşmama durumlarında ortaya çıkar.

Bu tarih taraflar arasında gerçekleşen uyuşmazlık hallerinde belli olur. Dilerseniz mahkeme veya tahkime gitmeden önce de arabulucu hizmeti alabilirsiniz. Dilerseniz de mahkemeye dava açtıktan sonraki süreçte arabulucuya gidebilirsiniz.

Arabulucu ile anlaşamazsa ne olur?

Herhangi bir konuya ilişkin alınmış olan hizmet sonrasında taraflar anlaşama sağlayamazsa; toplantı anlaşamama tutanağı tutulur.

Arabuluculuk süreci de bu tutanak ilse son bulur. Sonlandırılır isteyen taraf dava yoluna başvurmakta serbesttir. Zorunlu arabuluculuk: Kanunun zorunlu gördüğü ve dava şartı saydığı arabuluculuk tipidir.

Arabuluculuk pahalı bir yöntem midir?

Tarafların yaşamakta olduğu uyuşmazlık hali çözümleninceye değin ya da uyuşamama hali bir tutanak ilse sonuçlanıncaya kadar, herhangi bir harç ödemesi yapılmaz.

Bunun yanı sıra; herhangi bir tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif ödemesi de yapmazlar.

Taraflarca işlemler boyunca arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Bunlara ke olarak özel bir toplantı hali ortaya çıkarsa ödeme yapılması gerekir.

Arabulucu avukat ücretini kim öder?

Arabulucu avukat ücreti, Adalet Bakanlığınca ödenir. Aynı zamanda taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, özel bir yargılama gideridir. Arabulucu avukat ücretini kim öder? Sorusunun karşılığı ise açıkça; 6325 sayılı HUAK md. 18/A-13 yasa maddesinde belirtilir.

Şayet ki arabuluculuktan sonuç alınmaması halinde açılan dava durumlarında gerekli ödeme Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Arabulucu Avukat Nasıl Olunur?

“Arabulucu olmak istiyorum” diyenlerdenseniz en başta Arabuluculuk eğitimini tamamlamanız gerekiyor. Ardından Adalet Bakanlığınca uygulanan yazılı sınavı başarıyla geçmek gerekiyor.

Bu süreçte ilgili yazılı sınava ilişkin; sınav yeri, tarihi, saati, sınava başvuru ve sınavla ilgili diğer her türlü nokta; Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü yani www.higm.adalet.gov.tr bağlantı adresi üzerinden kişilere ilan edilmektedir.

Arabuluculuk İçin Avukat Olmak Şart Mı?

Birçok kişi tarafından büyük merak konusu oluşturan” arabuluculuk için avukat olmak şart mı” sorusunun cevabı gayet açıktır. Arabulucu olmak için bir avukat olma şartı bulunmuyor. Ancak Hukuk fakültesi mezunu olma şartı bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra arabuluculuk yapabilmek için herhangi bir işte 5 yıllık bir deneyime sahip olma şartı da bu anlamda aranmaktadır.

Bu 2 şartı yerine getirebilen her vatandaş, Nasıl Arabulucu Olunur? Sorusunun yanıtını kolayca kendisi cevaplamış olabilir. Göreve hemen başlayabilir.

Kimler Arabulucu Olabilir?

Kimler Arabulucu Olabilir ve Şartları Nelerdir? Kısaca açıklamak gerekirse kadın erkek fark etmeksizin, hukuk fakültesini bitirmiş ve herhangi bir meslek grubunda beş yıl deneyim kazanmış kişiler arabulucu olabilir. Bu sayede Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı arabulucu olabilme şansına sahip olunulabilir.

Arabulucu Olmak İçin Ne Gerekir?

Arabulucu olmak için ne gerekir oldukça açıktır. En başta bu görevi yapmak isteyen kişilerin Türk vatandaşı olması gerekiyor.

  • Yine herhangi bir hukuk fakültesi mezunu olmak
  • Herhangi bir suçtan ötürü hüküm sahibi olunmaması
  • Ve verilen arabuluculuk eğitimini tamamlamak.
  • Adalet Bakanlığı’nın uygulamakta olduğu; yazılı ve sözlü sınavları başarıyla geçebilmek arabulucu olabilmek için en gerekli konulardır.

Arabulucu avukat portalı Ne işe Yarar!

Arabuluculuk Uyapta görünür mü Merak edenlerde portal ile ilgili bilgi edinmek istmektedir.

UYAP Bilgilerim portalı üzerinde arabulucuya ait olan birtakım bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler ise; arabulucu iban bilgisi, kişisel verileridir. Arabulucu görevini yürüten her kişi arabulucu avukat portalı üzerinden var olan bilgilerini sürekli olarak güncelleyebilir.

Aynı zamanda “Arabuluculuk nasıl takip edilir?” sorusunu kendine soranlar da Uyap vatandaş portalı üzerinden giriş bilgilerini kullanarak ilgili davaya ilişkin arabuluculuk dosyalarını takip edebilir. Tek yapılması gereken portal üzerinden “Dosya Sorgulama” kısmına giriş yapılmasıdır.

Arabuluculuk siciline kayıt nasıl yapılır?

Arabulucular Siciline Kayıt Başvurusu kolayca yapılan bir işlemdir. Bunun için oluşturulan https://arabulucu.uyap.gov.tr bağlantısına tıklanabilir. Açılan pencere üzerinden gerekli online başvuru kolay bir şekilde tamamlanabilir. Bu başvuru Arabuluculuk Siciline Kayıt başvuru işlemi fiziksel olarak kabul edilmemektedir Bu yüzden aşağıda adı geçen belgeler online olarak; Arabuluculuk Daire Başkanlığına iletilmelidir.

Arabulucu Başvuru Belgeleri şunlardır;

  1. Arabuluculuk giriş ve senelik aidat ödeme dekontları
  2. Yapılan başvuru tarihinden başlamak şartıyla bu işi yapmaya engel olmayacak herhangi engel halinin olmadığı gösteren sağlık raporu.
  3. Arabulucu Avukat Portalından yapılacak başvuruda kullanmak için gerekli fotoğraf.

Arabuluculuk sicile işler mi?

Daire Başkanlığı, var olan özel hukuk uyuşmazlık hallerinde arabuluculuk yapma hakkına sahip olan kişilerin yetkisini kazanmış kişilerin sicilini saklar.

Ve sicili oluşturan her türlü arabulucuya ait olan kişisel bilgi, Daire Başkanlığı tarafından elektronik dosya şeklinde bulunur.

Arabuluculuktan sonra dava açma süresi var mı?

Arabuluculuktan sonra dava açma süresi vardır. Çünkü her  arabuluculuk işlemi sonrasında bir anlaşma sağlanması mümkün olmaya bilmektedir. Bu gibi durumlarda da son tutanağın düzenlendiği tarih baz alınarak; 15 günlük süreç içerisinde iş mahkemesinde dava açılabilir.

Arabulucudan sonra dava açılmazsa ne olur?

Arabulucudan sonra dava açılmazsa ne olur, yani taraflar aldıkları bu hizmetin neticesinde bir çözüme kavuşamadıysa dava açabilirler. Ancak dava açılmadığı durumlarda da dava şartı eksikliğinden ötürü ilgili dava usulden reddedilecektir.

2 kez arabulucuya gidilir mi?

2 kez arabulucuya gitme durumları yaşandığını bilmekteyiz. Olumsuz sonuçlanan bir arabuluculuk durumunda gerekli dava açılmaktadır. Bazen kişilerin adreslerine 2. Kez arabuluculuk başvurusuyla ilgili resmî belge geldiğini de bilmekteyiz.

 

 


Konu ile ilgili diğer Uzmanlıklar