İşçi Avukatı

İşçi Avukatı

İşçi Avukatı

İş davalarında işçinin haklarına korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren ve işçi haklarını savunan işçi avukatları işçinin vekilliğini üstlenerek mahkeme süresi boyunca gereken tüm işlemleri sağlayarak dava sürecini yönetmekle görevlidir. İşçi avukatları işveren ve işçi arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümlemeye yardımcı olmaktadır.

 

İşe İade Davası Avukatı

İşveren tarafından haksız yere ya da hiçbir sebep belirtmeksizin işten çıkartılan işçiler haklarını savunabilmek ve haklarını talep edebilmek için işe iade davası açabilme hakkına sahip bulunmaktadır. İşe iade davası avukatı ise dava süreci boyunca işçilerin haklarını koruma, işçilerin hakkını savunma ve diğer tüm dava yönetimini takip etme işlerini üstlenerek davanın işleyiş sürecini yönetmektedir. İşe iade davası açabilmek için işçinin sigortalı olarak çalışmış olması ve sigortalı olarak çalışmış olduğu iş yerinde en az 30 sigortalı işçinin daha çalışıyor olması gerekmektedir. İşe iade davasında dava sürecinin avukat eşliğinde ilerlemesi hem daha hızlı hem de başarılı sonuç için oldukça önemlidir. İşe iade davası avukatı dava sürecinin işleyişini yönetme konusunda profesyonel olduğu için dava süresi boyunca talep edilebilecek tüm evrakları eksiksiz bir şekilde toplayarak hazırlamakta ve davayı kazanabilmek için gereken tüm çalışmayı sağlamaktadır. Bu konuda işinde uzman güvenilir bir avukat tercih etmek oldukça önemli olduğundan iyi bir şekilde araştırma yaparak karar vermek gerekir.

 

İşe İade Davası Açmak

İşçiler kendi haklarını savunabilmek adına işe iade davası açabilmektedir. Ancak işe iade davası açabilmek için birtakım koşulların sağlanıyor olması zorunludur. Eğer işçinin işten çıkartılma sebebi haksız yere olduysa ve işçi haklı konumdaysa işe iade davası açabilme hakkına sahip bulunmaktadır. İşe iade davası açılmadan önce işçi ve işveren arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözüme kavuşturulabilmesi için arabulucuya başvuru yapılması gerekir. Eğer arabulucu da çözüm bulamaz ise son çözüm olarak işe iade davası açılabilmektedir. İşe iade davasında işçi haklı konumda ise ve davayı kazanırsa kanunen eğer isterse çıkartılmış olduğu işine tekrar geri dönebilmekte ya da sigortalı olarak çalışmış olduğu süre boyunca sahip olmuş olduğu tüm hakları alma hakkını kazanarak haklarını talep edebilmektedir.