İŞÇİLERİN İKALE SÖZLEŞMELERİ

İŞÇİLERİN İKALE SÖZLEŞMELERİ

KOCAELİ-İZMİT İŞ HUKUKU AVUKATI

İŞÇİLERİN İKALE SÖZLEŞMELERİ

İşçilerin ikale sözleşmesi diğer bir ifadeyle maaş paketi davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi kanunlar bulunmaktadır. İkale sözleşmesi ve maaş paketi avukatı olarak işçilerin genel nitelikteki İş Kanununa veya özel nitelikteki diğer kanunlara tabi olduğunun ayrımını yapmakta  ve işçilerin en etkili çözümü almasında yardımcı olmaktayız.

Günümüzde modernleşen dünyada ekonomik sistem çerçevesinde ikale sözleşmeleri büyük şirketlerde çokça görülen bir sözleşme türü halini almıştır. Bu kapsamda da işçilerin ikale sözleşmelerinde hakları bulunmaktadır. İstanbul’daki şirketler başta olmak üzere Türkiye’deki bütün şirketlerde çalışan işçilerin ikale sözleşmesinde ve maaş paketi sözleşmelerinde uzman avukat kadromuz ile haklarını almalarında yardımcı olmaktayız.

İkale sözleşmesi avukatı olarak iş hukukunda uzman olan ve Kocaeli-İzmit’te bulunan büromuza ve kadromuza ulaşabilmek için İletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

4 MAAŞTAN AZ İKALE OLMAZ.

Yargıtay Kararlarına göre ikale sözleşmelerinde işçinin '''makul yarar'' şartı gerçekleşmelidir. Peki makul yarardan ne anlamalıyız?

Yargıtay'ın aşağıda paylaştığımız iki farklı emsal kararına göre; 4 maaş altı yapılan sözleşmeler ''makul yarar'' şartını karşılamaz, fakat 4 maaş ve üstü maaş pakediyle yapılan sözleşmelerde ''makul yarar'' kriteri karşılanmış olur. Bu sonuca aşağıda paylaştığımız iki farklı karardan varıyoruz; 

 “Dosya içeriğine göre taraflar arasındaki iş sözleşmesinin anlaşmayla sona erdirildiği anlaşılmaktadır. Davacı işçinin iradesinin sakatlandığı geçerli ve inandırıcı delillerle kanıtlanmış değildir. Davacıya kıdem ve ihbar tazminatı dışında dört aylık ücret tutarında ek ödeme yapılmıştır. Davacının hizmet süresi nazara alındığında davacıya sağlanan yarar Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre yeterli ölçüdedir. Hal böyle olunca iş sözleşmesinin ikale suretiyle sonlandırıldığı dikkate alınmadan yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi hatalı bulunmuştur. ” denilmiştir(Yargıtay 22.HD. 2012/18 E., 2012/14859 K. sayıl ve 28.06.2012 tarihli kararı)

Davacıdan istifa dilekçesinin alındığı tarihte düzenlenen ibranamede üç aylık ücreti tutarında ek menfaat sağlanmış ise de davacının işyerinde geçen hizmet süresi dikkate alındığında ikalenin diğer bir deyişle iş sözleşmesinin tarafların anlaşması suretiyle sona erdirilmesine ilişkin sözleşmenin geçerliliği yönünden gerekli olan makul yarar koşulu gerçekleşmemiştir.” Denilmiş ve makul yararın gerçekleşmemiş olduğu belirtilmiştir. (Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 25.02.2013 tarih ve 2013/3340 E ve 2013/3675 K)

 

MAAŞ PAKETİNDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILAMAZ

Maaş paketi verilerek işten ayrılan çalışanlardan ( yani ikale sözleşmesi ile işten ayrılan çalışanlardan) bu maaş paketinin %35'ine kadar gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. 21 Mart 2018'den*** önce yapılan kesintilerden Vergi Mahkemesinde dava açarak geri alınması mümkündür. Kesinti yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde açılmayan davalar zamanaşımına uğrar.

Gelir Vergisi kanununun 25. maddesinin birinci fıkrası gereğince tazminat olarak ödenen bedeller gelir vergisinden muaf olduğu halde işverenler ödeme yaparken gelir vergisi kesintisi yapmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 61. maddesinde ücret işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilen menfaatlerdir.

İkale bedeli yani maaş paketi ile yapılan ödeme işi iade davası açılmaması için yapılan bir ödemedir ve çalışanın hizmetleri karşılığında yıpranma payı olarak ödenen bir ödemedir dolayısıyla gelir vergisi ne tabi tutulmamalıdır. Buna dair İstanbul 9.Vergi Mahkemesinin, İstanbul 14.Vergi Mahkemesinin, İstanbul BAM 4.Vergi Dava Dairesinin vermiş olduğu emsal kararlar mevcuttur.

Burada yapılması gereken yasal başvuru ve cevap sürelerine uyarak sırasıyla; Vergi Dairesine başvuru yapılıp red cevabı veya cevap gelmemesi durumunda, Maliye Bakanlığına şikayet yoluyla başvuru ve süresi içinde Vergi Mahkemesine başvuru yaparak kesintiyi geri almak mümkündür.

*** 21.03.2108 tarihinde yayımlanan 7103 sayılı kanunla 21.03.2018 tarihinden sonra yapılan kesintiler yasal zemine oturtulmuştur.

 

Alanında uzman kadrosuyla Kocaeli-İzmit’te faaliyet gösteren Polatoğlu Hukuk Bürosu ikale sözleşmesi konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İkale sözleşmesi avukatı olarak deneyimli, birikimli ve donanımlı kadrosu ile müvekkillerine hizmet veren Polatoğlu Hukuk Bürosu işçilerin en hızlı ve en iyi sonucu alabilmesi için Kocaeli-İzmit’te çalışmalarını yürütmektedir.