İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞI

İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞI

KOCAELİ-İZMİT İŞ HUKUKU AVUKATI

İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞI

İşçilerin iş sözleşmesi davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi kanunlar bulunmaktadır. İş sözleşmesi avukatı olarak işçilerin genel nitelikteki İş Kanununa veya özel nitelikteki diğer kanunlara tabi olduğunun ayrımını yapmakta  ve işçilerin en etkili çözümü almasında yardımcı olmaktayız.

İşçilerin en önemli haklarından birisi de zamanında ücret hakkıdır. İş sözleşmeleri avukatı olarak Türkiye’de ve Kocaeli-İzmit’te işçilerin zamanında alamadığı ücret alacakları konusunda en iyi sonuçları verecek şekilde işçilere yardımcı olmaktayız. Aşağıda da işçilerin zamanında ödenmeyen ücret sonucunda haklı sebeple iş sözleşmesini fesih edeceğine dair yazımız bulunmaktadır.

İş sözleşmesi avukatı olarak iş hukukunda uzman olan ve Koceli-İzmit’te bulunan büromuza ve kadromuza ulaşabilmek için İletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

GÜNÜNDE ÖDENMEYEN ÜCRET HAKLI FESİH SEBEBİDİR.

Ücret alacağının gününde ödenmemesi işçiye haklı fesih sebebi verir. Bu durumdaki işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Konuya ilişkin emsal Yargıtay kararını aşağıda paylaşıyorum;

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/19856

Karar No. 2017/6459 Tarihi: 13.04.2017

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİNİN İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİ

ÖZETİ: Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir.  Ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanması gerekir (... 9.HD. 18.1.2010 gün, 2008/14546 E, 2010/193 K.).  4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır (... 9. HD. 16.7.2008 gün 2007/22062 E, 2008/16398 K.).  İşçinin ücretinin işverenin içine düştüğü ödeme güçlüğü nedeniyle ödenememiş olmasının sonuca bir etkisi yoktur. İşçinin, ücretinin bir kısmını Yasanın 33 üncü maddesinde öngörülen ücret garanti fonundan alabilecek olması da işçinin fesih hakkını ortadan kaldırmaz.

 

            Alanında uzman kadrosuyla Kocaeli-İzmit’te faaliyet gösteren Polatoğlu Hukuk Bürosu ücret alacağı konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İş sözleşmesi avukatı olarak deneyimli, birikimli ve donanımlı kadrosu ile müvekkillerine hizmet veren Polatoğlu Hukuk Bürosu işçilerin en hızlı ve en iyi sonucu alabilmesi için Kocaeli-İzmit’te çalışmalarını yürütmektedir.