İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

İşverenlerin haksız gerekçelerle işçiyi işten çıkarmasıyla birlikte İş Kanunu devreye girmekte ve işçi işe iade davası açabilmektedir. Tek taraflı fesih işlemine dayalı durumlarda işçinin çalışmadığı süreler de dahil olmak üzere maddi kayıplarını geri alabilmesi mümkündür. İşçilerin en az 6 aylık kıdem statüsünde olması ve iş yerinde en az 30 kişinin çalışması işe iade davası açabilmesi ön koşulu olarak gösterilebilir. İş Kanunu 18/1 maddesinde yer alan hükümler göz önüne alındığında işçinin işvereni tarafından uğrayabileceği maddi kayıpların tanzimi ve geri iadesi sağlanabilmektedir.

İşçinin istifa etmesi durumunda işe iade davası açması mümkün değildir. İşe iade davaları iş akdinin herhangi tutarlı bir sebebe dayanmaksızın işveren tarafından sonlandırılması ile ortaya çıktığının altını çizmeliyiz. 4857 sayılı İş Kanununda yer alan maddeye görme işçinin iş akdinin feshedildiğinin kendisine tebliğ edildikten sonra  en geç 1 ay içerisinde  arabulucu başvurusu yapılmalıdır. 

Arabuluculuk olumsuz sonuçlanırsa iki hafta içerisinde işe iade davasını açılmalıdır. Mahkemenin vereceği işe iade kararından sonra işçi işten ayrıldığı işine tekrar geri dönebilir. 

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

Birçok işçinin sıklıkla dile getirdiği işe iade davası nasıl açılır? Öncelikle iş akdinin işveren tarafından haksız gerekçelerle sona erdirilmesi gerekmektedir. Sonrasında ilk yapılması gereken işinizin sonlandırılma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde arabulucu başvurunuzu gerçekleştirmek olacaktır. Arabuluculuk olumsuz sonuçlanırsa iki hafta içerisinde İş Mahkemesinde işe iade davası açılmalıdır. 

 

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

Merak edilen sorulardan birisi de işe iade davası ne kadar sürer? Olmaktadır. Bu durum mahkemenin yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Sürecin hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için uzman bir hukukçu ile ilerlemek lehe olacaktır.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

şe iade davası ne kadar sürede sonuçlanır? Soruruna da yanıt olarak dava sürecinizin mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebileceğini eklemek isteriz. 

İşe İade Davası Sonrası İşe Başlamak Mümkün Mü?

İşe iade davalarında en önemli unsurlardan birisi de işçinin tekrar eski işine dönebilmesidir. Bu sebeple işe iade davası sonrası işe başlamak mümkün mü? Sorusuna evet yanıtını verebiliriz. İşe iade davasının sonuçlanmasından hemen sonra mahkeme kararı işçinin 4 ay süresince boşa geçen ücret ödemelerini işverene bildirmektedir. Aynı zamanda işçinin işten ayrılma sürecindeki yıllık izin, ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı benzeri ücretlerini de eğer ödenmemiş geri alması zorunludur.

İşveren tarafından ödemelerin belirli şart ve taahhütler ile olmayacağını eklemeliyiz. İşe iade davasının kabulü sonrasında mahkemenin işe başlama süresinden hesap ederek 4 aydan az olmamak şartıyla işçinin ücretinin ödenmesine dair karar verecektir. Dava sonucunda işe başlama talebi kabul edilmez ve ancak işveren ödemeleri gerçekleştirmezse yeni bir icra takibi veya dava açılması zorunluluk olacaktır. İşçinin işten çıkış ve hizmet süresi tarihlerinin değişiklik göstermesi sebebiyle ihbar tazminatı ve kıdem tazminatının ödenmesi durumunda fark ücretleri ile işçinin alacaklarını alacağının altını çizmeliyiz.

İşe iade davasının neticelendirilmesiyle birlikte 4 aylık iş süresinin işçinin çalışma süresiyle birleşerek yıllık izin ve kıdem tazminat hakkı doğduğunu eklemeliyiz. İşe başlatmama tazminatı, yıllık izin ücretleri ve kıdem tazminatı işverenin dava sonucuna uymamasıyla birlikte devreye girecektir.

İşe İade Davasına Hangi Mahkeme Bakar?

 İşe iade davasına hangi mahkeme bakar? İş Mahkemeleri. İşçinin işe iade davalarında başvuru yapması gereken mahkemelerdir. Her ilçede iş mahkemesi bulunmadığından bu durumda Asliye Hukuk Mahkemeleri de davanın gerçekleşeceği mahkeme olabilmektedir.

İşe İade Davası Mahkeme Ve Sonuçları Nelerdir?

İşe iade davası kararının kesinliği sonrasında işçinin 10 gün içerisinde işverene başvuru yaparak işe iadesini talep etmesi gerekmektedir. İşverenin en az 1 ay içerisinde işçiyi işe geri alma yükümlülüğü burada devreye girmektedir. Söz konusu işçinin çalışmasına karşı olan işverenin böyle bir durumda işçinin tazminatlarını ödemek koşuluyla işçiyi iade almaktan kurtulması mümkündür.

İşe iade davası mahkeme sonuçları ile birlikte işverenin onayı ile işe başlayan işçinin boşta geçirdiği sürenin en fazla 4 aylık ücret tazminatı olarak haklarını geri alması gerekmektedir. Yol yardımı, ikramiye, gıda ve diğer hakların da en fazla 4 ay olmak üzere parasal haklar vasıtasıyla işçiye ödenmesi gerçekleştirilecektir. Ancak işverenin işçiyi işe almaması ve reddetmesi durumunda, işçinin boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı ödenmelidir.