İŞVERENİN HAKLI FESHİ

İŞVERENİN HAKLI FESHİ

KOCAELİ-İZMİT İŞ HUKUKU AVUKATI

İŞVERENİN HAKLI FESHİ

İşverenlerin iş sözleşmesi davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçi ve işverenlerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi kanunlar bulunmaktadır. İş sözleşmesi avukatı olarak işverenlerin genel nitelikteki İş Kanununa veya özel nitelikteki diğer kanunlara tabi olduğunun ayrımını yapmakta  ve işçilerin en etkili çözümü almasında yardımcı olmaktayız.

İşverenlerin haklı nedenle fesih sebeplerinden birisi de işçinin işverene verdiği zararın 30 günlük ücretini aşması durumudur. Bu konuda iş sözleşmesi avukatı olarak işverenlerin haklarının korunabilmesi için yardımcı olmaktayız.

İş sözleşmesi avukatı olarak iş hukukunda uzman olan ve Kocaeli-İzmit’te bulunan büromuza ve kadromuza ulaşabilmek için İletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİNİ AŞMASI DURUMU İŞVEREN AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİDİR

İşçinin işverene verdiği zarar 30 günlük ücretini aşarsa; bu durumda işveren sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir. Konuya ilişkin emsal kararı aşağıda paylaşıyorum;

 

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/8071 Karar No. 2017/4302 Tarihi: 20.03.2017

İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİ AŞMAMASI HALİNDE HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞMAYACAĞI

İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARAR 30 GÜNLÜK ÜCRETİNİ AŞMAZSA DA İŞÇİNİN DAVRANIŞI İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA NEDEN OLMUŞSA GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLABİLECEĞİ 

ÖZETİ: 4857 sayılı İş Kanununun 25 II- (ı) bendinde, işverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, başka eşya ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hususu düzenlenmiştir. İşçinin kusursuz olduğunun ortaya çıkması halinde işverenin haklı ve geçerli fesih imkânı olmadığı gibi, işçinin kusuru belli bir yüzde ya da belli bir oran olarak saptanmışsa; zararın miktarı da bu kusur nispetinde azaltıldıktan sonra otuz günlük ücreti aşıp aşmadığına bakılmalıdır. 30 günlük ücreti tutarında bir zarar yoksa iş sözleşmesinin feshi haklı neden olarak kabul edilmemelidir. Ancak 30 günlük ücretten az bir meydana gelmekle birlikte, işçinin bu davranışı işyerinde olumsuzluklara neden olmuş ve iş ilişkisinin sürdürülmesi işveren açısından önemli ölçüde beklenmez bir hal almış ise feshin geçerli nedene dayandığının kabulü gerekir. Zararın işçinin kasıtlı davranışından ya da taksirli eyleminden kaynaklanmasının herhangi farkı bulunmamaktadır. İşçinin kusuru ve zararı, ayrı ayrı uzman kişilerce belirlenmelidir.

 

Alanında uzman kadrosuyla Kocaeli-İzmit’te faaliyet gösteren Polatoğlu Hukuk Bürosu  işverenin haklı feshi konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İş sözleşmesi feshi avukatı olarak deneyimli, birikimli ve donanımlı kadrosu ile müvekkillerine hizmet veren Polatoğlu Hukuk Bürosu işçilerin en hızlı ve en iyi sonucu alabilmesi için Kocaeli-İzmit’te çalışmalarını yürütmektedir.

 


Konu ile ilgili diğer Uzmanlıklar