Background
Buket Polatoglu

Karamürsel Avukat

Karamürsel Avukat

Karamürsel Avukat

Devletlerin kendi aralarında ve toplumu oluşturan tüm bireyler arasındaki birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı hukuk kuralları yer almaktadır. Hukuk kurallarına uymayan kişilerin, kanun maddeleri gereği yaptırım ve cezalar çarptırılması, yazılı hukuk kuralların zorunlu uyulmasını gerektiğinin göstergesidir. Hukuki anlaşmazlıklar çok sayıda kategoriler olarak yer almaktadır. İcra, boşanma, miras, iş davaları gibi çok sayıda hukuki işlemler yer almaktadır. Anlaşmazlıkla ile ilgili bireylerin lehine savunma görevlerini avukatlar aracılığıyla yapılmaktadır.

Profesyonel avukat çalışanları ile bireylere yardımcı olan Kocaeli de bulunan Karamürsel hukuk bürosu, davalı ve davacılara güvenli ve kanunlar çerçevesinde vekalet aracılığıyla destek olmaktadır. Bireyler kendileri ve şirketler ile olan anlaşmazlıkların tüm çözümü ve hak talepleri konusunda mahkemeler aracılığıyla talep edilmektedir.

Karamürsel Avukat

Zengin kadrosuyla, iş davası ve trafik kazası gibi çok sayıda davalara titizlik ile yaklaşımda bulunan ve müvekkiller ile ilgili kanunları doğru şekilde uygulayan Karamürsel avukat ofisi, tüm davalar hızlı ve çözülebilir aşamalara gelebilmesi için tüm kadroları ile yardımcı olmaktadır.

Karamürsel İş Davası Avukatı

Şirketler ve şirket çalışanları arasında oluşan uyuşmazlıklar ile ilgili olayların çözümünü, mahkemeler huzurunda doğru bir şekilde yargılanma sürecini takip eden Karamürsel avukat ofisi, iş davalarında başarılı sonuçlar almaktadır. İş davaları maddi ve manevi olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.

Maddi iş davaları: Çalışanların işten çıkarma ve haklarına ait şirket ile oluşan anlaşmazlıkları mahkemeler başvurması ile başlamaktadır. Bu tür davalar genellikle tazminat, fazla mesai, iş kazaları gibi çok sayıda maddeler halinde oluşturmak mümkündür. Kanunlar açık bir şekilde çalışanların haftalık çalışma saatlerini ve mesai ücretlerin hesaplanması konusunda bilgi vermektedir. Söz konusu kanunlara uymayan işçi ve işverenler ile ilgili anlaşmazlıklar parasal yönüyle sonuçlanması maddi iş davaları olarak tanımlanmaktadır.

Manevi iş davaları: İşçi ve işveren arasındaki doğan uyuşmazlıkların mahkeme huzurunda karara bağlanması için görevli olan avukatlar ile sonuçlanma işlemleri olarak tanımlanmaktadır. Manevi iş davalarında önemli olan işine son verilen işçinin, iş hakkı iade edilmesi olarak tanımlanabilir. Haksız bir sebepten dolayı işine son verilen işçi, mahkeme sonuçlanması ile haklı olması halinde işinin başına geçmesi sağlanmaktadır.

Karamürsel İş Kazası Avukatı

Karamürsel iş kazası avukatları, işverenin gerekli önlemlerin almamasından kaynaklı oluşabilecek tüm kazalardan işçinin hukuk yollarına başvurma hakkı bulunmaktadır. İş kazası davalarında sorumlu avukatların iş yeri ile ilgili tüm iş güvenlik önlemlerin kontrolü ile davaların konusunu oluşturmaktadır. İş kazaların önlenmesi için İş güvenlik uzmanlarından destek alınması gerekmektedir. Yeterli önlemlerin alınmaması ve işçilerin sağlığına zarar verecek kazaların oluşması halinde, işçilerin avukatlar ile davalara yardımcı olmaktadır. Karamürsel iş kazası avukatları konu ile ilgili destek hizmetleri sunmaktadır.

Karamürsel İşe İade Davası Avukatı

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar ile ilgili yukarıdaki iş davalarında bahsedilen uyuşmazlıklar ile ilgili işçinin, iş hakkını geri alma işlemine işe iade davalar olarak kabul edilmektedir. İşyerlerinde bazı yanlış anlaşılmalardan kaynaklı ve kanunlara uymayan işçi ve işveren kaynaklı haklardan iki tarafın uymaması halinde işe iade davaları sonuçlanmaktadır. Karamürsel işe iade davası avukatları, kanunların öngördüğü şekilde, işçi ve işverenler haklarını savunmaktadır.

Karamürsel Trafik Kazası Avukatı

Trafik te artan araç sayılarına bağlı olarak, kaza sayılarında da artış eğilim görülmektedir. Trafik kazaları ile ilgili belirli kanunlar ile kişiler sorumlulukları bulunmaktadır. Trafik kazasına karışmış olan kişi veya kişilerin, kurallara uymayan kişinin mahkemelerce yaptırım ve cezalar ile karşılaşmasıyla oluşmaktadır. Trafik akışını düzenleyen kurallara uymayan sürücülerin, kazalardan sorumlu olması ve ilgili kanunların avukatlar aracılığıyla savunma ve haklı oldukları konular üzerine mahkemelerin sonuçlanması işlemleri aktif olarak görülmektedir. 

Karamürsel avukat bürosu, trafik kazaları ile ilgili değer kayıpları ve maddi manevi tüm tazminatlar ile talep eden kişilere yardımcı olmaktadır.

Karamürsel Boşanma Avukatı

Evlilik işlemlerinin oluştuğu gibi anlaşmazlıklar ile boşanma talepleri de kişiler bulunmaktadır. Boşanma işlemler ile ilgili iki tarafın haklarının savunma ve sonuçlanması için, avukatlar kanunları uygulamak ile görevlidir. Nafaka gibi işlemlerin hızlı sonuçlanmasında avukatlar, taraflara yardımcı olmaktadır. 

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olarak ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli olan boşama davaları, tarafların talepleri doğrultusunda kanunlar uygun şekilde sonuçlanması hedeflenmiştir. Anlaşmalı olan davalar ise kişileri kabul ettikleri konuları üzerine avukatlar ile boşanma süreçlerine yardımcı olmasıyla son bulmaktadır.

Karamürsel İcra Avukatı

Kişilerin kendi aralarında ve şirketler ile olan maddi anlaşmazlıklardan doğan anlaşmazlıkları, sonuçlanması için mahkemeler aracılığıyla davaların açılmasıyla başlamaktadır. İcra kelimesi, mağdur olan tarafın karşı taraftan maddi ve manevi kayıplarına istinaden hak talep etmesiyle başlamaktır. Borçlar ilkesine dayalı olan icra davaları sonuçları Karamürsel avukat büro çalışanları tarafından güvenli şekilde sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır.

Karamürsel Ceza Avukatı

Ceza davaları, soruşturma ve şüpheliler ile ilgili işlemlerin takibini savunma görevli olan avukatlar sorumludur. Ceza avukatlarının asli görevleri suç unsuru alan bir çok davalar ile ilgili soruşturma ve kanun maddelerini uygulayarak, davalı ve davacıların mahkeme huzurunda haklarının yerine koyma işlemleri olarak geçmektedir. Ceza davalarının konusu hayati ve ciddi davalar olarak ta geçmektedir. Ciddi suçların sonuçlanması ile ilgilenen dava avukatları profesyonel yaklaşımlarda bulunması gerekmektedir. Karamürsel ceza avukatı çalışanları ceza davaları ile ilgili uzman yaklaşımları ile davalı ve davacılara hizmet sunmaktadır.