Background
Buket Polatoglu

Kiracı Tahliye Davası, Avukatı

Kiracı Tahliye Davası, Avukatı

Kiracı Tahliye Davası, Avukatı

Kiracı Tahliye Davası Avukatı

Kiracı Tahliye Davası, kolayca isminden de anlaşılacağı gibi kiracı olan kişilere açılan dava olduğunu anımsatmaktadır. Kiracı konumunda bulunan kişilerin içinde bulundukları kiralık alanları terk etmemesi sonucu mülk sahibi tarafından açılmakta olan davalara verilen isimdir.

 

Kiracı tahliye davası avukatı nedir? Ne iş yapar?

Kira hukuku avukatı, olarak da sıklıkla isimlendirilmekte olan Kiracı tahliye davası avukatı, müvekkili tarafından gelen kira kontratını düzenler.

Kira hukuku kanunlarına istinaden çok farklı sözleşme ve protokolleri kullanıma hazır bir biçimde hazır eder.

Yapılan kira sözleşmelerine veya protokollerine uyulmadığı durumlarda açılmakta olan Kiracı tahliye davası konularına da aynı zamanda avukatlık eder.  Kiraya dair aksayan ödemelerden kaynaklı açılan her bir dava, Kira hukuku avukatınca takip edilir.

 

icra takibine dayalı tahliye davası nedir?

Icra takibine dayalı tahliye davası, konut sahiplerinin sıklıkla tercih etmekte olduğu bir dava türüdür. Bu tür dava durumlarında kiracı, ortaya çıkmakta olan ödeme emrine herhangi bir itirazda bulunmazsa ve kendisine verilen kanuni süre içerisinde kira borcunu ödemez ancak geçen yasal sürenin sonunda icraya ait borcum tamamını öderse alacaklı tarafından haciz işlemi yapılmaz ve alacaklı yeniden dava açabilir.

 

 Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davası

Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davası olarak isimlendirilen durum, kiracının kiralanan mülkü tahliye etmediği durumlarda ve kanunun geçerli maddelerine rağmen terk etmediği hallerde açılmakta olan bir dava türüdür.

Mülk sahibi, kiracıya taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren bir ay içerisinde tahliye davası açarak yapılmış olan kira sözleşmesini ve protokollerini bu icra takibi sayesinde sonlandırabilir.

 

İki haklı İhtara dayalı tahliye davası

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası, kiracı konumundaki kişilerin tuttukları yapılara ait kira bedelini, bir kira yılında ve peşin ödemesi gerekli iken 2 aylık kira borcunu ödememesi durumunda

Mülk sahibi tarafından kiracıya ayrı ayrı iki defa ihtarname yazısı gönderilir. Bu ihtarlara rağmen ödeme yapılmadığı durumlarda yapının asıl sahibi, kira sözleşmesini fes edebilme hakkına sahiptir. Bu süreçte yasal olarak kiracıya ihtar yazısı tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracı tahliye davası açabilir.

 

ihtiyaç sebebiyle tahliye davası nedir?

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası, adından da kolayca anlaşılacağı gibi kiralık durumdaki yapının aniden mülk sahibi ya da yakınları tarafından ihtiyaç duyulduğu durumlarda açılan bir dava türüdür.

Bu hallerde kiracıya açılan tahliye davası ile kira sözleşmesi fes edilebilir.  Ve bu duruma da ihtiyaç nedeniyle kiracı tahliyesi adı verilir.

 

Yeni malik ihtiyaç nedeniyle tahliye davası nedir

Yeni malik diğer bir adıyla yapının/taşınmazın yeni sahibidir. Kiralık durumlardaki mülklerin asıl sahibi konumuna geldiklerinde kirada bulunan kişilere karşın yasal dava açma hakkına sahiptirler. Kiralık mülkün el değiştirmesi sonucu yeni sahibi olan kişiler, kiracıya bu tarihten itibaren 1 ay içinde yazılı olarak beyanda bulunmalıdır. Burada yapı sahibinin ya da yakınlarının bu taşınmaza ihtiyaç duyduğunu beyan ederek; 6 ay sonrası için kiralananı terk etmesi için bir yeni malik ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.