KOCAELİ-İZMİT DENİZ TİCARETİ AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT DENİZ TİCARETİ AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT DENİZ TİCARETİ AVUKATI

               Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize deniz ticaret avukatı olarakta hizmetlerimizi sunmaya devam etmekteyiz.

               Deniz ticaret hukuku yüzyıllardır gelişimine devam eden bir hukuk ve ticaret dalıdır. Bu kapsamda da ülkemizde ticaret kanununun ilgili bölümünde yerini düzenlenerek almıştır. Ticaret Kanunu’nun beşinci kitabı Deniz Ticaret Hukuku’na ayrılmıştır. 931-1400 maddeleri arasında düzenlenen deniz ticaret kanunları günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmiştir.

               İlgili kanun maddesi gemi, ticaret gemisi gibi tanımlarla başlamaktadır.

               Deniz ticaret hukuku alanında bayrak konusu önem arz etmektedir. Geminin kimliğini belirleyen en önemli araçlardan olan bayrak konusu şu şekilde düzenlenmiştir:

MADDE 940- (1) Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker.

(2) Yalnız Türk vatandaşının malik olduğu gemi, Türk gemisidir.

(3) Birden fazla kişiye ait olan gemiler;

a) Paylı mülkiyet hâlinde, payların çoğunluğunun,

b) Elbirliğiyle mülkiyet hâlinde, maliklerinin çoğunluğunun, Türk vatandaşı olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar.

(4) Türk kanunları uyarınca kurulup da;

a) Tüzel kişiliğe sahip olan kuruluş, kurum, dernek ve vakıflara ait olan gemiler, yönetim organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması,

b) Türk ticaret şirketlerine ait olan gemiler, şirketi yönetmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olmaları ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların çoğunluğunun nama yazılı ve bir yabancıya devrinin şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunması, şartıyla Türk gemisi sayılırlar.

(5) Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iştiraklerinin mülkiyetindeki gemiler, paylarının yarısından fazlası Türk vatandaşlarına ait ve iştiraki yönetmeye yetkili paydaş donatanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar.

Bayrakların çekme hakkının kaybedilmesi neticesinde ise bayrak çekme hakkından elde edilen ayrıcalıklar kullanılamamaktadır.

               Müvekkillerimize deniz ticaret hukukuna göre ticaret yapmaları durumunda da siciller konusunda da yardımcı olmaktayız.  Tescili zorunlu olup olmaması, hangi sicil müdürlüğüne tescil edilmesi gerektiği konularında da hizmet sunmaktayız.

               Müvekkillerimiz şayet ticaret gemisi yaptırmaları durumu olduğunda haklarını da yine ticaret kanununun ilgili maddelerini baz alarak yardımcı olmaktayız.

               Deniz Ticaret Hukuku kapsamında müvekkillerimize ticaret gemilerini kiralamaları, satın almaları, bayrak değiştirmeleri, ortak sayısını arttırmaları gibi durumlarda da hazırlanması gereken belgeleri ve tescil işlemlerini yapmaktayız.

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM

Deniz ticaret hukuku alanında; müvekkillerimize sözleşmelerinin hazırlanmasından uyuşmazlık çıktığında uzlaşma ve davaların takibine kadar her aşamada yardımcı olmakta ve hizmet sunmaktayız. Kocaeli-İzmit Deniz Ticaret Avukatı olarak deneyimli, uzman ve etkin çözümler üreten Polatoğlu Hukuk Büromuzla irtibata geçebilmek için iletişim bölümünden bilgilerimize ulaşabilirsiniz.


Konu ile ilgili diğer Uzmanlıklar