Background
Buket Polatoglu

KOCAELİ-İZMİT İDARE HUKUKU AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT İDARE HUKUKU AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT İDARE HUKUKU AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT İDARE HUKUKU AVUKATI

İDARE HUKUKUNA DAİR GENEL BİLGİLER

               İdare hukuku ülkemizde toplu bir şekilde kanunu bulunmayan, içtihatlarla gelişen, genç, bağımsız ve statüsel bir hukuk dalıdır. Devlet idaresi, kamu kurumları, belediyeleri, valilikleri ve bunun gibi kurumları içine alan geniş bir yelpazede toplanmış kurumlar genel itibariyle idare olarak adlandırılır. Yasamadan ayrı bir organizasyona sahiptir.

               İdare hukukun kaynakları ise anayasa, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, içtihatlar ve doktrindir.

               Görevlerine bakıldığında ise idare kamu yararı gütmesi gerekir. Kamu yararı gütmesi genel itibariyle idarenin başta gelen sorumluluklarındandır. Bunu kamu hizmetleri şekilde ortaya koymaktadır. Bu işlemleri yaparken tek taraflı irade şeklinde ortaya koymaktadır. Herhangi bir isteğe veya şikayete bağlı olmadan kendiliğinden yapması gerekmektedir.

               İdare tüzük, yönetmelik, tebliğ, sirküler gibi düzenleyici işlemler yapabilmektedir. Bu işlemleri bir üstteki norma bağlı kalarak yapmak zorundadır.

               İdari işlemleri kullanarak kişiler üzerinde statü değişikliğine yol açmaktadır. Bir idari işlem beş unsurdan oluşmaktadır. Bunlar yetki, şekil, konu, maksat, ve amaçtır.

               İdare hukuku için bilinmesi gereken diğer kavramlardan ikisi ise hiyerarşi ve idari vesayettir. Hiyerarşi bir üst makamın altındaki makamı denetim aracıdır. Bunu hem yerindelik hem de hukukilik şeklinde yapabilmektedir. İdari vesayette ise merkezi yönetim mahalli yönetim üzerinde kanuni dayanak bulunduğu takdirde sadece hukukilik denetimi yaparak sağlamaktadır.

               İdari teşkilatlanma ise merkezi yönetim, mahalli yönetim gibi ayrımlara tabi tutulmaktadır. Merkezi yönetim başkent ve taşra teşkilatı şeklinde olmaktayken, belediyeler mahalli yönetime girmektedir.

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM    

İdari davalarda müvekkillerimize şayet zarara uğramışlarsa kamu kuruluşlarından yani genel manada idareden tazminat davası olan tam yargı davası açma konusunda uzman ekibimizle Kocaeli-İzmit idare avukatı olarak hizmet vermekteyiz

               Bir diğer hizmet alanımız ise Kocaeli-İzmit idare hukuku avukatı olarak idarelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı iptal davası açmaktır.

Kocaeli-İzmit’te idari davalarda müvekkillerine hizmet veren Polatoğlu Hukuk Bürosu Kocaeli-İzmit idari dava avukatı olarak idare olarak adlandırılan devlet, kamu kuruluşları, belediyeler, bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar gibi kurumların gerçek ve tüzel kişiler ile yaşadığı ihtilafları çözebilmek için profosyonel avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Kocaeli-İzmit’te bulunan alanında uzman avukatlardan idari davalarda profosyonel hizmet almak, idare olarak adlandırılan bakanlıkların, belediyelerin ve diğer kamu kuruluşlarının yaptığı idari işlemlerine karşı tam yargı (tazminat) ve iptal davaları açmak, kamu memurlarının yapmış olduğu faaliyetler sonucunda uğranılan zararlar için şikayet dilekçesi diğer adıyla idari başvuru yapmak, idari başvuruların reddedilmesi halinde itirazları yapmak ve kamulaştırmaya ilişkin hakların elde edilmesi için gerekli takibin yapılması gibi konularda iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.