Boşanma Davasında Avukat Ücretini Kim Öder?

<?=$view->baslik?>

Boşanma davaları, tarafların anlaşamaması sonucu evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sonlandırılması için açılan dava türüdür. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır. Boşanma davasında avukat ücreti davayı açan taraf ödemektedir. Boşanma davalarında dava süreçleri genel olarak avukat tarafından takip edilmektesi tavsiye edilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar birbirleri ile mal ayrımı, çocuk velayeti ve diğer konularda ortak bir anlaşmaya vararak boşanma davasını başlatmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında eşler en az 1 yıl evli kaldıktan sonra dava açabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında mahkemeye eşlerin ikisi bir başvuru yapabilmekte ya da tek bir taraf başvuru yaparak anlaşmalı boşanma davasını başlatabilmektedir. Anlaşmalı boşanmalar kimi zaman mal bölüşümü, çocuk velayeti ve farklı nedenlere bağlı olarak çekişmeli boşanma sürecine dönüşebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak çekişmeli boşanma davalarına göre daha kısa süre içerisinde sonuçlanmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davasına eşler arasında anlaşmazlık olması durumunda dava süreci de uzamaktadır. Taraflardan biri boşanma davasında nafaka, tazminat, çocuk velayeti ve diğer farklı konularda zorluk çıkartırsa ve taraflar arasında anlaşmazlık söz konusu olursa dava çekişmeli boşanma davası olarak işleme alınmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları genel olarak eşler arasında olan zina, kötü davranış, akıl hastalığı, hayata kast ve evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi sebeplere bağlı olarak açılan boşanma davalarını kapsamaktadır. Eşlerden biri boşanmak isterken genel olarak çekişmeli boşanma davalarında diğer eş boşanma taraftarı olmadığından zorluk çıkartmaya çalışmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında süreç  dava dosyasının durumuna ve mahkemenin yoğunluğuna göre değişim gösterebilmektedir.