Background
Buket Polatoglu

İDARENİN İŞLEM YAPMAMASI

İDARENİN İŞLEM YAPMAMASI

İDARENİN İŞLEM YAPMAMASI

İdare hukuki olarak idari işlem ve idari eylem meydana getirmektedir. Bu çerçevede idareden hukuki olarak idari işlem yapılması istenebilir. Bu konunun yasal dayanağı İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’dur. İlgili kanunun maddesine bakıldığında:
Madde 10 – 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. 
2. (Değişik: 10/6/1994-4001/5 md.) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı,isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.
Bu kapsamda vatandaşlar idareden idari davaya konu olabilecek bir konu hakkında bir işlemin veya eylemin yapılması için idareye başvurma hakları bulunmaktadır. Örnek verecek olursak mezuniyet için üniversiteye veya belirli ürünlerin satılması için açılmış olan marketin beledeyiye başvurması bunlara örnek gösterilebilir. İdare bu başvuruyu kabul edebilir veya reddedebilir. Reddedilmesi konusunda idareye karşı idari davalar süresi içinde açılabilir.
İdare ayrıca sükut ederek cevap vermeme durumu olabilir. Bu durumda idare eğer bu sessizliğini altmış gün boyunca sağlıyorsa yapılan başvuru reddedilmiş sayılır. Bu reddedilme sayılma işlemi sonrasında ilgililer idari dava konusu yaparak konusuna göre Danıştaya, vergi mahkemesine veya idari mahkemelerde dava açabilmektedir. 
Dava açma hakkının kullanılması istenmiyorsa ilgili altı ay bekleyebilir. Altı ay sonra halen cevap gelmezse bu durumda ilgili dava açması gerekir. Çünkü altı aydan fazla beklenilemez. 
Bu süreler geçtikten sonra şayet idare cevap verirse bu kapsamda da altmış gün içinde idari dava konusu yapılarak yetkili ve görevli mahkemede dava açma hakkı tanınmaktadır. 
İdarenin işlem yapmaması da bir idari işlem olduğu için bu işlemin denetimi beş şekilde yapılmaktadır. Bunlar yetki, konu, maksat, şekil ve sebeptir. Bunlar arasında en önemlisi maksattır. Maksat kamu yararı olması gerekir. Kamu yararı çerçevesinde idare işlemi yapmayarak reddetmiş sayılır. Fakat bunun hukuka uygun olabilmesi için kamu yararı olmas gerekir.
Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak uzman idare hukuku avukatlarımız ile birlikte idarenin işlem yapmaması neticesinde idareye başvuru, cevap gelmemesi neticesinde bir üst makama başvuru veya idari dava açma ve takibini yapma konusunda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Daha detaylı bilgi için Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosunu ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca iletişim bölümümüzden bizimle iletişime geçebilirsiniz.