Kocaeli Gebze şirket avukatı-Ticaret hukuku avukatı- hukuk müşavirliği

Kocaeli Gebze şirket avukatı-Ticaret hukuku avukatı- hukuk müşavirliği

Polatoğlu hukuk bürosu Ticaret Hukuku alanında ve şirketler hukuku alanında bu alanda yerli ve yabancı birçok müvekkile her türlü hukuksal destek ve danışmanlık hizmetinde vermektedir.

Polatoğlu Hukuk Bürosunun temel amacı Hukuk müşavirliği kapsamında, 3. şirketlerin doğrudan ve piyasa şartlarının dolaylı etkilerine karşı hukuki açıdan korunaklı hale getirmektir. Başka bir deyişle hizmet prensibi Koruyucu Hukuk müşavirliği üzerine kurulmuştur.

Bu doğrultuda;
    Şirketin taraf olduğu tüm sözleşmeleri incelemeden geçirip, gerekli düzenlemeleri yapmak, yeni sözleşmeleri hazırlamak (iş sözleşmeleri, mal alım-satım, , kira sözleşmeleri vd.),
    Şirketin ihtiyaç duyulan tüm departmanlarına ayrı ayrı gruplar halinde, yapmış oldukları işlerle ilgili hukuken dikkat etmeleri gerekli hususların gerek avukatlar gerekse, öğretim üyeleri tarafından anlatılması,
    İhtiyaç duyulması ve davet edilmesi halinde karar alma ve 3. kişilerle yapılan toplantılara katılarak hukuka uygun hareket edinilmesini sağlamak şeklinde özetlenebilir.
    
İkinci olarak şirketin taraf olacağı uyuşmazlıklarla ilgili olarak, Şirkete her türlü konuda hukuki görüş talebine bilgi - görüş verme,
     Şirket adına Türkiye çapında ve yurt dışında icra takibi başlatmak, borçlular hakkında araştırma yapmak, icrai işlemleri gerçekleştirmek ve bunlara bağlı davaları sürdürmek (itirazın iptali, menfi tespit, istihkak vs.) 
    Şirketin talebi  halinde kamu kurum ve kuruluşları ile 3. şahıslar nezdinde temsil etmek,
    Belli periyotlar dahilinde dosyaların raporlanması ve de şirketiniz ihtiyaç duyduğu diğer hukuki hizmetler sağlanması hususunda hukuki hizmet karşılığı ücret ve diğer hususlar, iş yükünün tespiti şeklinde özetlenebilir. Detaylı bilgi için Kocaeli Gebze ve Darıca bölgesinde hizmet veren Polatoğlu Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

 


Konu ile ilgili Diğer Makalelerimiz