Background
Buket Polatoglu

KOCAELİ-İZMİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ŞİKAYET USULÜ AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ŞİKAYET USULÜ AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ŞİKAYET USULÜ AVUKATI

Günümüzde Türkiyede çok fazla yaygınlaşan sosyal medya kullanımı çerçevesinde vatandaşlar Facebook, İnstagram, Twitter ve Snapchat gibi uygulamalarda kişisel verilerin korunması konusunda veri sorumluların hukuka aykırı işlemlerinden dolayı mağdur olabilmektedirler. Bu konuda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu durum aşılmaya çalışılmıştır. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde müvekkillerimize başvuru hakkının kullanılması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Fakat bu yol ile müvekkillerimiz istenilen hukuki duruma ulaşamaması durumunda Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u çerçevesinde ikinci yöntem olan şikayet hakkının kullanılması konusuna gidilebilmektedir. Bu kapsamda da ilgili şikayet usulü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun on dört ve on beşinci maddelerinde düzenlenmektedir. Buna göre ilk olarak başvuru hakkının kullanılması zorunludur. Başvuru hakkı kullanılmadan şikayet usulüne gidilmesi yasaklanmıştır. Başvuru ise Avukat İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak uzman kadromuzla yapılabilmektedir. Başvuru hakkının kullanılmasından sonra Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun on dördüncü maddesine göre başvuru reddedilirse, verilen cevap yetersiz bulunursa veya süresinde başvuruya cevap verilmezse ilgili kişi Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna şikayet hakkını kullanabilir. 
Şikayet hakkının kullanılması ise süreye tabi tutulmuştur. Bu süre veri sorumlusu başvuru hakkı çerçevesinde cevap verildiğinde ve bu cevabın öğrenildiğinden 30 gün içinde başvurulması gerekir. Fakat herhalde yani hiç cevap verilmediyse 60 gün içinde kurula şikayette bulunabilecektir.
Kurulun inceleme usulü ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun on beşinci maddesinde düzenlenmiştir. Bu usule göre Kişisel Verilerin Korunması Kurulu yukarıda anlatıldığı gibi şikayet edildiğinde veya resen inceleme yapabilecektir.
Kurul inceleme yaparken kişisel verilerin veri sorumlusundan belge istediğinde o belgeleri on beş gün içinde göndermesi zorunlu kılınmıştır. 
Şikayet edilmesi usulüne göre şikayet eden kişinin başvuru tarihinden itibaren Kişisel Verilerin Korunması kurulu altmış gün içinde cevap vermesi gerekmektedir. Eğer altmış gün içinde cevap verilmezse şikayet reddedilmiş sayılmaktadır. 
Şikayet edildikten sonra Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ihlalin varlığına karar verirse, veri sorumlusu tarafından bu ihlalin giderilmesine karar verir. Bu kararını da ilgililere tebliğ etmektedir. Bu tebliğ tarihinden itibaren veri sorumlusu en geç otuz gün içinde kararı yerine getirmesi zorunludur. 
     Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bir diğer ilgili maddesine göre ilgili kişilerin hakları ihlal edildiğinde şikayet yolu dışında genel hükümlere göre tazminat davası açmasının önü kapatılmamıştır. 
    Şikayet idari bir kurum olan Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna yapıldığı için verilen kararlara karşı idari yargı da dava açma mümkündür. Bu kapsamda da altmış gün içinde cevap gelmezse veya verilen cevap red ise ilgili kişiler idari yargıda kurula karşı dava açabilme hakları bulunmaktadır. 
Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na yapılacak olan şikayetlerin yapılması, şikayetin reddedilmesi durumunda idari yargıda kurula karşı dava açılması, şikayet yolu dışında müvekkillerimizin kişilik haklarının ihlali dolayısıyla adli yargıda genel hükümlere göre dava açılması gibi hukuki konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Daha detaylı bilgi için iletişim bölümümüzden bize ulaşabilirsiniz.