NAVLUN ALACAKLARINDA İCRA TAKİBİ- KOCAELİ/GEBZE AVUKATI

NAVLUN ALACAKLARINDA İCRA TAKİBİ- KOCAELİ/GEBZE AVUKATI

 

NAVLUN SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Navlun ; Deniz hukukunda taşıyanın belirli bir ücret karşılığında, gemisini kısmen ya da tamamen taşıtana tahsis ederek ya da tahsis etmeksizin bir yükü deniz yoluyla taşımayı yüklendiği sözleşmedir. Taşıyan, gemisinin tamamını ya da bir bölümünü taşıtana tahsis edebilir veya parça mal olan belirli bir eşyayı denizde taşımayı yüklenebilir.

NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI NELERDİR?

***Taşıyan tarafından yapılan bir taşıma taahhüdü

***Gemiyle taşımaya elverişli bir malın varlığı

***Taşımanın denizde yapılması

***Taşımanın gemi niteliğinde bir araç ile yapılması

***Taşımanın ücretli olması

 

Bu sözleşme türünde hem taşıyan hem de taşıtan yönünden haklar ve borçlar doğmaktadır. Taşıyan, yükü taşıyacak gemiyi, yüklemeye hazır, sefere ve denize elverişli olarak yükleme limanında bulundurmakla yükümlüdür.  Taşıyanın bu borçları karşısında doğan en önemli hakkı ise ücret, diğer bir deyişle navlun almaktır. Aksine hüküm kararlaştırılmamışsa navlun para ile ödenmektedir. Navlunu ödeme borcu, kural olarak taşıtandadır. Fakat düzenlenen konşimentodan  navlunu ödeyecek olanın, malı alan kişi olacağı anlasılıyorsa, navlunu ödeme borcu konsimentoya göre, yükü alacak olan kişiye geçer. Navlun alacağı, muaccel olmasından itibaren bir yıl içinde zamanasımına uğrar.

 

Aşağıda navlun alacağı ile ilgili Yargıtay kararı paylaşılmıştır:
 

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/3497

Karar Numarası: 2015/11052

Karar Tarihi: 26.10.2015

 

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 04/12/2014 tarih ve 2014/567-2014/469 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Davacı vekili, müvekkilinin davalının ihraç etmek istediği eşyaları deniz yolu ile taşıma işini üstlendiğini ve teslim aldığı eşyaları kararlaştırıldığı şekilde varma limanına ulaştırdığı halde davalı tarafından navlun ücretinin ödenmediğini, ayrıca ihtarname ile talep edilmesine rağmen ödenmemesi üzerine navlun ücretinin tahsili için davalı hakkında icra takibi yapıldığını ancak davalının haksız itirazı üzerine takibin durdurulduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı vekili, davacıya yapılan taşıma karşılığı navlun ücretinin ödendiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda; davacının davalı hakkında 2.853,12 Euro navlun bedelinin tahsili için icra takibi yaptığı, ancak dosyada bulunan e-mail yazışmalarından davacının bu fatura dışında ayrıca İspanya limanında malların depoya çekilmesi, boşaltılması ve tekrar kamyonlara yüklenip alıcı firmaya teslim edilmesi masrafları için 4.280,00 Euro tutarında başka bir fatura kestiği, davalı tarafından 4.280,00 Euro'luk faturanın kabul edilerek diğer faturanın kabul edilmediği, taraflar arasında navlun sözleşmesinin şartları üzerinde anlaşıldıktan ve taşıma gerçekleştirildikten sonra davacının yeni bir fiyat verdiği ve navlun sözleşmesinde belirlenenden farklı bir ödeme talep ettiği, davacının navlun sözleşmesinin şartlarının değiştirilmiş olduğunu ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı temyiz etmiştir.

Dava, navlun ücretinin tahsili istemine ilişkindir.

 

Somut uyuşmazlıkta, taraflar arasında taşımanın gerçekleştiği hususu tartışmasız olup uyuşmazlık taşıma ücretinin ödenip ödenmediğine ilişkindir. Davacı tarafından tanzim edilen 28.10.2011 tarihli fatura liman, depo ve teslimat masraflarına ilişkin olarak düzenlenmiş ve davalı bu faturayı ihtirazi kayıtsız teslim alarak ticari defterlerine kaydetmiştir. Her ne kadar, davalı tarafça ödenen faturanın navlun ücretini de kapsadığı savunulmuş ise de, bizzat kendi ticari defterlerine kaydedilen fatura içeriği göz önüne alındığında, navlun ücretinin de ödendiğinin kabulü mümkün değildir. Bu itibarla, icra takibine konu 24.10.2011 tarihli fatura konusu taşıma ücretinin ödenmediğinin kabulü ile sonucuna göre karar vermek gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddi isabetli görülmemiş ve hükmün davacı lehine bozulmasına karar verilmiştir.

 

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 26.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu bölgeleri ile Bursa ve Kocaeli şehirlerindeki ayrıca Gebze bölgesindeki müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. NAVLUN ALACAĞI VE İCRA TAKİBİNE İLİŞKİN  daha detaylı bilgi edinmek için Avukat İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu iletişim bölümünden iletişime geçebilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM

Kocaeli-Gebze  avukatı olarak  alanında deneyimli, uzman, birikimli ve profesyonel kadromuzla navlun alacakları ne navlun alacaklarında icra takipleri hakkında müvekkillerimize hizmet sunmaktayız. 

Daha detaylı bilgi edinmek için İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinde ve Kocaeli'nde avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren Polatoğlu Hukuk Bürosu’nu ziyaret edebilir veya iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.