ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞÜYU) DAVALARI- KOCAELİ/GEBZE AVUKATI

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞÜYU) DAVALARI- KOCAELİ/GEBZE AVUKATI

 

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davalarının eski adı izale-i şüyu davaları olarak bilinir. Bu davalar paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallar için geçerlidir. Ortaklığın giderilmesi davaları mevcut olan birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip bireysel mülkiyete geçmeyi sağlayan bir dava türü olarak nitelendirilmektedir.

Ortak Mülkiyet Nedir?

Bu mülkiyet şeklinde aksi kararlaştırılmadığı taktirde bütün ortakların payları eşit sayılmaktadır. Ortak mülkiyet, birden fazla kişinin taşınır ya da taşınmaz mal üzerinde maddi olarak bölünmemiş paylara birlikte malik olmaları anlamına gelmektedir.

Elbirliği İle Mülkiyet Nedir?

 “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır” şeklinde açıklanmış, Medeni Kanunun 701.- 703. Maddeleri arasında elbirliği ile mülkiyete yer verilmiştir.

 

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Özellikle miras yoluyla bırakılan taşınmazlarda birden fazla mirasçının taşınmaza mirasçı olması durumlarında ortaklığın giderilmesi davası açılmasına sıklıkla rastlanmaktadır. Ortak mülkiyetin söz konusu olduğu taşınmazlarda mirasçılar arasında anlaşmazlıklar çıkabilmekte bu nedenle ortak taşınmaz hakkında karar vermek zorlaşabilmektedir. Bu gibi hallerde mahkemeden ortaklığın giderilmesini ve kişisel mülkiyete geçişi talep edebilmek mümkündür. Devlet aracılığıyla mülk ilan yoluyla satışa çıkarılır ve satış bedeli paydaşlar arasında paylaştırılır.

 

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hangi Mahkemeye Başvurulur?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda hangi davaların hangi mahkemelerde açılacağını düzenlemiştir. Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davalarında görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Davanın Sulh Hukuk Mahkemesi yerine görevli olmayan bir başka mahkemede  açılmaması halinde dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verilecektir.

 Yetkili Mahkeme ise genel yetki kuralları çerçevesinde kanun gereği dava konusu olan taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Aşağıda Ortaklığın Giderilmesi davasına ilişkin Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin emsal kararı paylaşılmıştır.

 

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/16059

Karar No:2017/6507

K. Tarihi:29.5.2014

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

 

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 29.05.2014 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 05.12.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı ... temyiz etmiştir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Paydaşlığın giderilmesi davasını paydaşlardan biri veya birkaçı diğer paydaşlara karşı açar. HMK'nın 27. maddesi uyarınca davada bütün paydaşların yer alması zorunludur. Paydaşlardan veya ortaklardan birinin ölümü halinde alınacak mirasçılık belgesine göre mirasçılarının davaya katılmaları sağlandıktan sonra işin esasının incelenmesi gerekir.

 

Somut olaya gelince, ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 17.05.2006 tarih 2006/79 Esas 2006/77 Karar sayılı mirasçılık belgesine göre, kayıt maliki Muris ... 'ün mirasçıları olarak davanın tarafları ... ve ... gösterilmiş ise de, dosya kapsamında yer alan Muris ... 'e ait Nüfus kaydı incelendiğinde; ... 'ün... den olma... ve ... isimli iki çocuğunun daha bulunduğu, bu çocuklarının mirasçılık belgesinde mirasçı olarak gözükmedikleri gibi davada da taraf olarak gösterilmedikleri anlaşılmıştır. Mahkemece; Mirasçılık Belgesi ile Nüfus kaydı arasında çelişki olduğu için bu çelişkinin giderilmesi, mirasçılık belgesinin nüfus kaydına uygun hale getirilmesi, gerekirse davacıya mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesinin temini için süre verilmesi, adı geçen paydaşın tüm mirasçılarının davaya katılımlarının sağlanması daha sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, taraf teşkili sağlanmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı ...'ün sair diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 18.09.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM

Kocaeli-Gebze  avukatı olarak  alanında deneyimli, uzman, birikimli ve profesyonel kadromuzla ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları hakkında müvekkillerimize hizmet sunmaktayız. 

Daha detaylı bilgi edinmek için İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinde ve Kocaeli'nde, Gebze ve Darıca bölgelerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren Polatoğlu Hukuk Bürosu’nu ziyaret edebilir veya iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.