Background
Buket Polatoglu

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU AVUKATI

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU AVUKATI

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU AVUKATI

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU AVUKATI

 

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 2010 tarihinde yapılan değişiklikler ile birlikte Türk Hukukuna girmiştir. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin İç Tüzüğünün 59. Maddesinden başlayarak 84. Maddeye kadar bireysel başvuru düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru hak arama yollarından bir tanesidir. Bireysel başvurunun yapılabilmesi için belirli şartların aşağıda ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere olması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilmesi için anayasa.gov.tr adresinden temin edilebilen başvuru formunun doldurulması gerekir. Bu form aşağıda yer almaktadır.

            Bireysel başvuru yapılırken başvuru formuna eklenmesi gereken bazı belgeler de bulunmaktadır:

-Avukat veya kanuni temsilci varsa temsile yetkili olduğunu kanıtlayan belge

-Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapma belirli bir harca tabi olduğu için harcın yatırıldığına dair belge fakat adli yardımdan yararlanma imkanı da bulunmaktadır.

-Başvurucunun kendisi başvuruyu yaptıysa bu durumda onaylı olarak kimliğini kanıtlayan belge

-Tüzel kişi adına başvurulduysa bu durumda temsile yetkili olduğunu gösterir belge

-Bireysel başvuru yaptığı konu nihai bir karar ise bu kararı gösteren belge

-Bireysel başvurunun dayandığı hak ihlallerinin kanıtlayan belgeler

-Tazminat taleplerine ilişkin zarar gördüğünü kanıtlayan belgeler

-Kanun yollarına başvuruyu gösteren belgeler

-Mazeret var ise bunu gösterir belge

Anayasa mahkemesine bu belgeler ile birlikte bizzat veya avukat ile başvurulabilinir.

ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

            Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruların değerlendirilmesi incelenecek olursa herkes Anayasa Mahkemesine başvurabilmektedir. Fakat bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. İlk olarak Anayasa Mahkemesi Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükleri konu edinen başvurular incelenmektedir. Bunların hepsi değil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki temel hak ve özgürlükler kapsama alınmıştır.

            Anayasa Mahkemesine başvurabilecek kişilerin değerlendirilmesine bakıldığında ise kamu tüzel kişilikleri başvuramamakta fakat özel hukuk tüzel kişileri başvuru imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda başvuru yapacak gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin hakkının güncel ve kişisel bir hak olması gerekmektedir.

            Anayasa Mahkemesine başvuru için zaman konusuna bakıldığında ise 23/09/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai kararlar için başvuru yapılabilmektedir. Burada önemli olan konu tüm iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir. Burada olağan hukuk yolları kast edilmektedir. Olağan hukuk yolları tüketilmeden yapılan başvurular reddedilmektedir.

            Bir diğer önemli konu ise Anayasa Mahkemesine yapılacak olan başvurunun süresidir. Başvuru yolları tüketildikten sonra 30 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurulması zorunludur. Fakat belirli mücbir sebeplerle bu sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren 15 gün içinde başvuru yapılması gerekir.

Aşağıda Anayasa Mahkemesinin hazırlamış olduğu anayasa.gov.tr sitesinde yer alan bireysel başvuru formu bulunmaktadır:

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU

BİREYSEL BAŞVURU FORMU

 1. KİŞİSEL BİLGİLER
 1. GERÇEK KİŞİLER İÇİN

BAŞVURUCUNUN

 1. T.C. KİMLİK NUMARASI :
 2. ADI:..............................................

3 - SOYADI :....................................................

4- CİNSİYETİ: ERKEK : KADIN :

5- UYRUĞU :....................................................

6- MESLEĞİ :.................................................... GÜN AY YIL

7- DOĞUM YERİ VE TARİHİ :...........................,

8- YAZIŞMA ADRESİ:..............................................

9- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

 1. EV :....................................................
 2. İŞ :....................................................
 3. CEP :....................................................

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................

AVUKATININ

 1. ADI:..............................................

2 - SOYADI :....................................................

3- YAZIŞMA ADRESİ:.......................................

 1. TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
 1. EV :....................................................
 2. İŞ :....................................................
 3. CEP :....................................................

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................

 1. TÜZEL KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN
 1. UNVANI : ............................................................................................................
 2. ADRESİ :......................

TEMSİLE YETKİLİ KİŞİNİN

 1. T.C. KİMLİK NUMARASI:
 2. ADI:..............................................

3 - SOYADI :....................................................

 1. UYRUĞU :....................................................
 2. MESLEĞİ :....................................................
 3. DOĞUM YERİ VE TARİHİ :...........................,
 4. YAZIŞMA ADRESİ:......................
 5. TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
 1. EV :....................................................
 2. İŞ :....................................................
 3. CEP :....................................................

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................

AVUKATININ

 1. ADI:..............................................

2 - SOYADI :....................................................

 1. YAZIŞMA ADRESİ:............................................................
 2. TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
 1. EV :....................................................
 2. İŞ :....................................................
 3. CEP :....................................................

ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :............................................................

 1. AÇIKLAMALAR
 1. Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti: ............................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
 3. Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının açıklanması: ............................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................
 1. BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 1. Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................... Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih:
 1. KARARI VEREN MAHKEME/MERCİİ/ MAKAM :............................................... ..............................................................................................................................................
 2. KARARIN TARİHİ VE SAYISI:..................................................................................
 3. TEBLİĞ VEYA ÖĞRENME TARİHİ :........................................................................
 1. Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar:
 1. MAZERET NEDENİ :............................................................................................ .............................................................................................................................................. .........................................................................................................................................
 2. MAZERETİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
 1. BAŞLANGIÇ TARİHİ :
 2. BİTİŞ TARİHİ :
 1. MAZERETE İLİŞKİN BELGELER : ................................................................. ..............................................................................................................................................
 1. DİĞER BİLGİLER
 1. Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden bir başka başvurusu varsa numarası:.............................................................................................................................
 2. Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun gerekçesi:

1-TALEBİ YOK :

2-TALEBİ VAR : GEREKÇESİ : ............................................................................................... .............................................................................................................................................

 1. SONUÇ TALEPLERİ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim.

Başvurucu : .................................................

Temsilcisi/Avukatı :..........................................

Tarih :

İmza :

EKLER 1- Yetki belgesi veya vekâletname

2- Başvuru harcının ödendiğine dair belge

 1. Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi
 2. Tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsile yetki belgesi
 3. Kesin karar ya da işlemin tebliğ belgesi
 4. Dayanılan belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri
 5. Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve miktarı ile buna ilişkin belgeler

8- Başvuru süresinde yapılamamışsa mazereti ispatlayan belgeler Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterilen belgelere erişememişse bunun nedenleri ve gerekçeleri

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM

 

Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru başta olmak üzere hukukun her alanında hizmet vermekteyiz. Daha detaylı bilgi edinmek için Polatoğlu Hukuk Bürosu’nu ziyaret edebilir veya iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu sitede yer alan tüm makaleler ve içerikler Polatoğlu Hukuk Bürosuna ait olup, izinsiz şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal yollara başvurulacaktır.