Background
Buket Polatoglu

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI AVUKATI

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI AVUKATI

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI AVUKATI

Günümüz dünyasında bankalar ve borsalar aracılığıyla para sadece günlük hayatta alışveriş amacıyla kullanılmamaktadır. Bu da Kanun Koyucu tarafından sermaye piyasalarını düzenleme ihtiyacını doğurmuştur.

               Ülkemizde Sermaye Piyasası Kanunu ile bu düzenleme yapılmış olup Sermaye Piyasası Suçları adı altında da ilgili kanunun 106. Maddesi ve devamında düzenlemeye gidilmiştir.

               İlk olarak bilgi suistimali olarak düzenlenen 106. Maddeye bakıldığında sermaye piyasaları hakkında bilginin suistimal edilmesi çerçevesinde üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırma maddesi getirilmiştir. Bu maddenin “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden” şeklinde tanımlanan hükmü önem arz etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu henüz kamuya duyurulmamış bilgiler olmasıdır. Herkes cezalandırmamakta şu kişiler ceza almaktadır:

  • a)İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri,
  • b) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,
  • c) İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler, ç) Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler,
  • d) Sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi hâlinde bilmesi gereken kişiler.

Kanundaki bir diğer konu ise piyasa dolandırıcılığıdır. Kanunda:

MADDE 107 – (1) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.

(2) (Değişik: 27/3/2015-6637/11 md.) Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

               Şeklinde düzenlenmiştir. Ülkemizde en çok bu kanun ihlal edilmektedir. Yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım, satım, emir verme, emir iptal etme, emir değiştirme veya hesap hareketi gerçekleştirme sonucunda kişileri yönlendirenler cezalandırmaktadır. Manipülasyon amacıyla yapılan bu işlemlerin cezası üç yıldan beş yıla kadar hapis ve adli para cezası olmaktadır.

               Dikkat edilmesi gereken husus ise kişilerin pişmanlıktan yararlanabiliyor olmasıdır. İlgili maddenin üçüncü fıkrasına bakıldığında beş yüz bin Türk lirasından az olmamak kaydıyla kişiler elde ettiği menfaatin iki katını hazineye devredip pişmanlık gösterirlerse eğer soruşturma başlamadıysa hiç ceza almamaktadırlar. Eğer soruşturma evresinde ise ceza yarı oranda azaltılmaktadır. Hüküm verilinceye kadar yani kovuşturma evresinde ise üçte bir oranında ceza indirilmektedir.

               Şirketlerin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise;

MADDE 111 – (1) Kurul veya bu Kanuna göre görevlendirilenler tarafından istenen bilgi, belge ve elektronik ortamda tutulanlar dâhil kayıtları hiç veya istenen şekliyle vermeyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kurul veya bu Kanuna göre görevlendirilen kişilerin görevlerini yapmalarını engelleyen kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu engelleme sırasında görevli kişilere karşı cebir veya tehdit kullanılmış olması hâlinde ayrıca 5237 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre cezaya hükmolunur.

               Biçiminde düzenlenen kanunun 111. Maddesidir. Bu madde çerçevesinde bilgi ve belge verme işlemi sermaye piyasası kuruluna usulüne uygun olarak verilmesi gerekir. Bu konuda şirketlerin veya kişilerin özenli şekilde işlemleri yapması gerekmekte ve bu bilgi, belgelerin usulüne uygun şekilde tutularak istenildiğinda kurula verilmesi gerekmektedir.

               Sermaye piyasası işlemleri yapan şirket veya şahısların dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise sır saklama yükümlüğüdür. Kanunun 113. Maddesinde açıkça düzenlendiği gibi kişiler inceleme ve denetim faaliyeti çerçevesinde istenen bilgi ve belgelerin başkalarına açıklanmaması gerekir.

               Konuyla alakalı son husus ise yetkili merci Asliye Ceza Mahkemeleridir.

               Kanunun çeşitli başka cezalara da yer vermesi sebebiyle detaylı bilgiyi internet sitemizdeki diğer makalelerden veya büromuzla birebir iletişime geçerek elde edebilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM

İstanbul sermaye piyasaı avukatı olarak ceza hukuku alanında uzman kadromuzla müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

Daha detaylı bilgi edinmek için İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinde ve Kocaeli'nde avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren Polatoğlu Hukuk Bürosu’nu ziyaret edebilir veya iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizde yer alan tüm makaleler ve bilgilerin izinsiz çoğaltılması, paylaşılması yasaktır. Sitemizde yer alan tüm makalelerin ve yazıların tüm hakları Polatoğlu Hukuk Bürosuna aittir.