Background
Buket Polatoglu

FAZLA MESAİ

FAZLA MESAİ

FAZLA MESAİ

KOCAELİ-İZMİT İŞ HUKUKU AVUKATI

FAZLA MESAİ

Fazla mesai alacağı davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi kanunlar bulunmaktadır. Fazla mesai alacağı avukatı olarak işçilerin genel nitelikteki İş Kanununa veya özel nitelikteki diğer kanunlara tabi olduğunun ayrımını yapmakta  ve işçilerin en etkili çözümü almasında yardımcı olmaktayız.

Fazla mesai alacağı gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de işçi ve işveren arasında problemlere yol açmaktadır. Bu konuda gündüz azami çalışma saatinin aşılması, gece mesaisi, haftasonu mesaisi, ulusal izin olan günlerde mesai çalışması gibi konularda işçilerin sahip olduğu alacaklar konusunda Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak işçilere etkin çözümler sunmaktayız.

 

Fazla mesai alacağı avukatı olarak iş hukukunda uzman olan ve Kocaeli-İzmit’te bulunan büromuza ve kadromuza ulaşabilmek için İletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Fazla mesai ücreti verilmesi konusunda aşağıda ilgili kararlar paylaşılmıştır. Üst düzey yönetici ve müdürün bu ücreti talep edebilmesinin şartları bulunmaktadır. İkinci konu ise işçiyi fazla mesaiye zorlamak işçi açısından haklı nedenle fesih sebebidir:

 

 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE MÜDÜRÜN FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEP ETMESİNİN ŞARTLARI

Uygulamada insan kaynaklarının sıkça söylediği bir laf vardır: ''beyaz yakalara fazla mesai ücreti ödenmez..'' bu iddia gerçeği yansıtmaz. Fazla mesai hak edişi bakımından beyaz yaka mavi yaka ayrımı yapılamaz. Hatta şartlarını sağlaması durumunda Üst düzey yöneticiler, müdürler bile fazla mesai talep edebilir. Bu kriterleri Yargıtay zaman içerisinde verdiği kararlarla belirlemiştir. Buna göre üst düzey yöneticilerde fazla mesai talep etmenin ilk kriteri; çalışan şirket hiyerarşisinde en üst konumda olmamalıdır. Yani üzerinde raporlama yaptığı ve talimat aldığı en az bir yöneticisi olmalıdır. Fazla mesai yapması yönünde o kişiden talimat almış olması gerekmektedir. Bir diğer kriter kişinin kendi çalışma saatlerini kendisi belirlemiyor olması gerekir. Yani bir kişi hem kendi

isteğiyle özgür iradesiyle fazla mesai yapıp hem de bunu talep edemez. Mutlaka üstündeki konumda yer alan birinden bu talimatı alması gerekir.

Bu kriterler Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, Yargıtay 22.Hukuk Dairesi ve Yargıtay 7.Hukuk Dairesinin daha önce verdiği emsal kararlar ışığında zamanla oturmuştur. Aşağıda verilen örnek bir emsal bir kararı paylaşıyorum; Umarım yardımcı olur.

FAZLA ÇALIŞMA-ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN FAZLA ÇALIŞMASI-

İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçi, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.''

 

 

FAZLA MESAİ YAPMAYA ZORLANMANIN İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI

T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/8306 Karar No. 2017/14916 Tarihi: 20.06.2017 

İŞÇİNİN RIZASI OLMADIĞI HALDE FAZLA ÇALIŞMA YAPMAYA ZORLANMASININ İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI

ÖZETİ: Somut olayda davacının iş akdinin feshetme hususunun temel noktası fazla mesai yapılma konusunda kendisinden onay alınma durumu ile bu konuda kendisine baskı olup olmadığıdır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ... Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 29.08.2013 tarihli yazısı ve ekli raporun tetkikinde 2013 yılı için işçilerden fazla çalışma onayı alınmadığının belirtildiği, yine dosyada davacının 2013 yılı için fazla mesai yapılmasına muvafakat verdiğine ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı bu durumun davalının da kabulünde olduğu açıktır. Dosyada davacı hakkında 06.04.2013 ve 07.04.2013 tarihinde üç adet tutanak tutulduğu, buna göre “ vardiya listesinde 8-20 yazılı olan operatör birol çakır 8-16 saatleri arasında çalışmıştır” yine 17.0.2013 tarihinde de “amirin verdiği görevi yapmadığı daha öncede ihtar aldığı bundan böyle yapmaması halinde iş akdinin feshedileceği içeriğinde oldukları, davacının normal vardiyalar dışında çalışmadığının tutanak altına alındığı görülmüştür. Nitekim özellikle Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ... Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün teftişine ilişkin işyeri çalışanlarının beyanları ile dosyadaki tanık beyanlarına bakıldığında; işyerinde fazla çalışmak istemedikleri halde çalıştıkları, aksi durumda haklarında tutanak Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum, 2018/1 425 tutulduğu, işten çıkarılma tehdidi olduğu yönündedir. Dolayısıyla davacının bu hususlar çerçevesinde iş akdini haklı sebeplerle feshettiği, davacının yazmış olduğu tarihsiz mektubun ise istifa niteliği taşımadığı, bu noktada açıklama içermediği anlaşılmakla, kıdem tazminatının kabulü gerekirken hatalı değerlendirme ile reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

 

Alanında uzman kadrosuyla Kocaeli-İzmit’te faaliyet gösteren Polatoğlu Hukuk Bürosu fazla mesai konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Fazla mesai alacağı avukatı olarak deneyimli, birikimli ve donanımlı kadrosu ile müvekkillerine hizmet veren Polatoğlu Hukuk Bürosu işçilerin en hızlı sonucu alabilmesi için Kocaeli-İzmit’te çalışmalarını yürütmektedir. Daha detaylı bilgi için iletişim sayfamızdan bizimle irtibat kurabilirsiniz.