Background
Buket Polatoglu

VASİYETNAMENİN İPTALİ-KOCAELİ-İZMİT

VASİYETNAMENİN İPTALİ-KOCAELİ-İZMİT

VASİYETNAMENİN İPTALİ-KOCAELİ-İZMİT

VASİYETNAMENİN İPTALİ-KOCAELİ-İZMİT

            Ülkemizde miras konusu birçok uyuşmazlığa sebep teşkil etmektedir. Uzun süren dava süreçlerini kısaltabilmek için de miras konusunda her işlemin hukuka uygun şekilde yapılmasına dikkat edilmesi gerekir. Eğer hukuki açıdan uygun olmayan işlemler yapıldıysa sonradan iptal davası ile bu işlemler iptal edilebilmektedir. Vasiyetname de belirli durumlarda iptal edilebilmektedir.

VASİYETNAMENİN İPTALİ

            Vasiyetnamenin iptali Türk Medeni Kanunu’nda tahdidi şekilde sayılmıştır. Bu sayılanlar dışında vasiyetnamenin iptali mümkün değildir. İlk olarak vasiyetnamenin iptali şu şekilde olabilir:

  1. Vasiyetname yapabilmek için belirli ehliyet şartını sağlamak gerekir. Türk Medeni Kanunu’nun 502. Maddesi de bu konuda gerekli düzenlemeyi yapmıştır:

Madde 502- Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir.

            Bu madde çerçevesinde eğer vasiyetnameyi yapan kişi ayırt etme gücüne sahip değilse veya vasiyetnameyi yaparken onbeş yaşından küçük ise bu durumda vasiyetname iptal edilebilir.

  1. İkinci olarak ise vasiyetnamenin iptal edilebilmesi için irade sakatlığının olması durumu meydana gelmiş olabilir. Vasiyetnamenin yapılış amacı hukuki sınırlar içinde miras bırakanın kendi mirasını kendi tasarruf işlemi ile paylaştırmasıdır. Bu bakımdan irade sakatlığı da vasiyetnamenin iptalini gerektirecektir. İrade sakatlığı durumu yanılma, korkutma ve aldatma durumları olarak Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.
  2. Bir diğer vasiyetnamenin iptaline sebep olabilecek konu ise vasiyetnamenin içeriği ile alakalıdır. Eğer vasiyetnamenin içeriği kanuna, ahlaka ve adaba aykırı ise vasiyetname iptal edilebilir.
  3. Son olarak ise vasiyetnamenin iptalini vasiyetnamenin gerekli şekil şartlarına uyulmadan yapılması durumunda meydana gelebilecektir. Vasiyetname üç şekilde yapılabilir:

Madde 531- Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.

            Maddeden de anlaşılacağı gibi vasiyetname resmi şekilde, el yazısıyla veya sözlü şekilde yapılabilir. Resmi şekilde yapılması açıklanacak olursa: iki şekilde resmi vasiyetname yapılabilir. Bunlardan ilki okuma yazma bilen mirasbırakanın durumudur. Bu durumda resmi vasiyetname de iki tanığın olması zorunludur. Fakat vasiyetname hazırlanırken okunurken iki tanığın o an orada bulunmasına gerek yoktur. Fakat sonrasında miras bırakanın arzularının vasiyetnamede yansıtıldığını kabul ederek imza atmaları gerekir. İkinci resmi vasiyetname durumu ise okuma yazma bilmeyen mirasbırakanın resmi vasiyetname bırakmasıdır. Bu durumda iki tanık mutlaka vasiyetnameyi bilmelidir. Ardından imza atmalıdır. Resmi vasiyetnameyi noterlikte yapılabilmektedir. Bu şartlara uymayan resmi vasiyetname iptal edilebilmektedir.

            İkinci olarak el yazısıyla vasiyetname yapılabilir. Bu vasiyetname de tüm metin el yazısı ile yazılmalıdır. Tarih ve imza olmalıdır. Eksiklik olması durumunda iptali gerekir.

            Son olarak istisnai olarak sözlü vasiyetname yapılabilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda ilgili madde de :

Madde 539- Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.

Bunun için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler.

Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.

            İlgili maddeden anlaşılacağı gibi belirli durumlarda ancak sözlü vasiyetname yapılabilir. Yapıldıktan sonra da belirli süre içinde yazıya dökülmesi gerekmektedir. Burada şartlar olmadan sözlü vasiyetname yapılması da iptal sebebidir.

HİZMETLERİMİZ VE İLETİŞİM

Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak miras hukukunda uzman kadromuzla müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Miras hukukunun vasiyetname hazırlanması, miras sözleşmesinin yapılması konuları başta olmak üzere bütün alanlarında müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmetini sürdürmekteyiz. Daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişim bölümümüzden bizimle irtibata geçiniz. Ayrıca Kocaeli-İzmit’te bulunan hukuk büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Bu sitede yer alan tüm makalelerin tüm hakları saklıdır. İzinsiz şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması halinde yasal yollara başvurulacaktır.