İşçi Avukatı, İş Hukuku Nedir, Haklı Fesih Nedir?

İşçi Avukatı, İş Hukuku Nedir, Haklı Fesih Nedir?

İşçi avukatı, bir işveren ile işçi arasındaki yasal düzenlemeler çerçevesindeki bütün olaylara doğrudan yardım eder. Bu düzenlemeler de çalışma saatlerinin yasalara göre uyumu, işçilik ücretleri, toplu işten çıkarılma gibi konulara hukuki danışmanlık sağlar. İşçi avukatı, iş hukuku çerçevesinde işveren ve işçi haklarını savunur.

Belirtilen haklar ve birçok geniş bağlamda işçi ve iş verenin hukuki çerçevede hak kaybını engellemek için İstanbul Anadolu Yakası işçi avukatı ile iletişim kurup profesyonel yardım alabilirsiniz.

İşçi Avukatı

işçi avukatı işçi ve işverenin hak kaybı engellemesinin yanında arabuluculuk gibi birçok sürecinde hakkaniyetli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bunların dışında işçi avukatlarının birçok eylemi bulunmaktadır. İşçi avukatları portföyünde bulunabilecek eylemler şu şekilde sıralanabilir;

 • İşe iade davalarının oluşumunda ve açılmasında iş mahkemesi avukatları hizmet sunmaktadır.
 • Kıdem tazminatı, haklı fesih ve ihbar tazminatı davaları için iş mahkemesi avukatları görev alır.
 • İş yerinde bulunan işçinin mesai yapmasına rağmen ekstra ücret alamayan kişilerin haklarını savunurlar.
 • Maddi manevi tazminat davası açarken, örneğin iş kazalarında gerekli merciler ile bağlantı kurup tazminat almak için çalışırlar.
 • Kötü niyet davası ve hizmet tespiti davalarında yapılacak olan birçok çalışmayı üstlenirler.
 • İşveren ve işçi uyuşmazlığı yaşanırsa çalışma yapacak olan işçi avukatı sürecin en doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için hukuki danışmanlık yapar.
 • Toplu iş sözleşmesi imzalanması ve hazırlanmasında işçi avukatları hizmet vermektedir.
 • İşçi hakları kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması, şirket danışmanlıkları ve özlük dosyalarının düzenlenmesi gibi birçok hukuki süreçte çalışma yaparlar.

Öte yandan günümüzde dava süreçleri en çok iş davaları kapsamında gerçekleşmektedir. Bu nedenle işçi avukatı seçiminde kesinlikle tecrübeli ve bu hukuki süreçleri çok defa yönetmiş avukatları tercih etmeniz faydanıza olacaktır. Zira İstanbul Anadolu Yakası işçi avukatı bu hukuki süreçlerde oldukça tecrübelidir.

Bu denli işçi avukatları her zaman profesyonel adımlar ile hak kayıplarını minimize etmektedirler. Bununla birlikte gerekli hakları adaletli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

İşçi Avukatları Kapsamında Haklı Fesih Nedir?

Haklı fesih çok kapsamlı bir süreçtir. Bu kapsam tamamen işçinin haklarını savunup işte ayrılmaya değin, haklarını alarak işten çıkma sürecine denir. Bahsi geçen kapsamlı süreç içerisinde;

 • İşçi maaşlarının gününde ödenmemesi
 • İşçi ücretlerinin biçilen asgari değerin altında ödenmesi
 • İşçi mesai ücretlerinin ödenmemesi
 • Verilen ücretin SGK’ya eksik bir şekilde bildirilmesi
 • Mobbing
 • Yıllık izinlerin kullandırılmaması
 • SGK ücretleri ödenmeden elden ödenmesi

gibi işçi yasası çerçevesinde yasal haklarını alıp öyle işten ayrılmasını sağlayan haklı bir süreçtir.

Ayrıca bu önemli sürecin en doğru şekilde yönetilmesi alanında uzman bir avukat tarafından yapılması önceliklidir. Çünkü işçi işine son vermek istediğinde haklıyken haksız duruma düşüp haklarından mahrum kalabilir.

İşçilerin haklı fesih işlemini hatalı şekilde yapması dahi haklarının kaybına neden olabilir. Bu nedenle Gebze işçi avukatı irtibat kurmak ve profesyonel yardım almak çok önemlidir.

 

İşçinin Haklı Fesih Yapabilmesi İçin Gereken Şartlar

İşçinin haklı fesih davası açabilmesi için hak gözeterek iş akdini reddederek açacağı fesih davası için birçok seçenek bulunmaktadır, bunlar;

 

 • Çalışan kişi fazladan yaptığı mesai ücretini alamadığı taktirde iş sözleşmesini feshedebilir.
 • İşçi hak edilen ücretin SGK üzerinde eksik gösterilmesini gerekçe göstererek iş akdini yok sayabilir.
 • Zorunlu askerlik gibi (harp dönemi dahil) gerekçe sayarak iş akdini bitirebilir.
 • Evlilik yapan kişiler, evliliğin ilk 1 yılı içerisinde istediği taktirde haklı sayılarak iş akdini bitirebilir. Bununla birlikte tazminat kazanabilirler.
 • Çalışan kişinin ölümü durumunda, aile bireyleri veya yakınları kıdem tazminatı alabilmektedir.
 • İş yeri içerisinde taviz ya da tecavüze uğrayan kişiler haklı sebepler ile işini sonlandırabilir.
 • Mesai konusunda ücretleri ödense dahi fazla mesai için istenmemesine karşılık zorla çalıştırılıyorsa işçi bu durumu sebep göstererek işten ayrılabilir.
 • Hafta sonu izni verilmeyen işçiler bunu gerekçe göstererek haklı sebep ile işi bırakabilir.

 

Haklı fesih davası açmak için Kocaeli işçi avukatı ile görüşebilirsiniz.

İşe İade Davası Nedir?

İşçilerin, iş verenlere karşı en çok açtığı davalar arasında yer almaktadır. Çalışanların geçerli veya haklı bir neden gösterilmeden işten çıkarılması sonucunda başvurulan davadır. Zira işe iade davalarında işçinin, işine iade talebi olumsuz noktalanacaksa, 4 aylık boşa geçen süre için işe başlatmama tazminatı alabilir.

Bu belirtilen süreç en az 4 en fazla 8 ay olarak değişmektedir.  İşe iade davası açmak için işten çıkarılır çıkarılmaz en fazla 1 ay içerisinde arabuluculuk için başvuru yapması gerekir. Arabuluculuk döneminde taraflar arasında anlaşmazlık olursa her iki taraf ta dava açmakla yükümlüdür.

Kişilerden herhangi birinin davayı ilk iki haftalık süreçte açmadığı taktirde davanın büyük ihtimalle reddine sebep olacaktır.

Bir çalışanın belirtilen davayı açabilmesi için iş yerinde en az 30 personel bulunması gerekir. Bununla birlikte bu kişinin iş yerinde en az 6 aydır çalışıyor olması gerekir. İş verenin işten çıkarılan kişiye ihbar tazminatı ödemesi ya da kıdem tazminatı ödemesi, iade davası açmasının önünde bir sorun veya engel oluşturmaz.

İş Hukukuna Göre Kıdem Tazminatı Davası Nedir?

Bir işçinin veya rütbesi ne olursa olsun çalışanın, aynı iş yerinde en az 1 yıl boyunca çalışarak kıdem tazminatı almasını sağlar. Belirtilen kişiler koşulları sağlaması halinde kıdem alacağını şirketten karşılayacaktır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken İş Hukuku gereği net ücret değil brüt ücret kriter olarak ele alınır. Kişiler haklı ve geçerli bir sebep gösterilmeksizin işten çıkarılırsa da iş yerinden kıdem tazminatı alabilmektedir. Ancak haklı bir sebep sunmadan istifa eden kişiler kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatı davası açacak kişilerin 5 yıl dolmadan bu davayı açması gerekmektedir. Eğer 5 yılı geçecek dava olursa bunlar zaman aşımı neden gösterilerek reddedilecektir.

İhbar Tazminatı Nedir?

Bir çalışanın işten ayırılırken bildirdiği talep tarihi ile işten ayrıldığı tarihler arasında geçen zamana ihbar süresi denmektedir. Bu sebeple işverenin işten çıkaracağı kişinin, yani işçiye kararı bildirmesinin ardından süre başlamış olacaktır.

İki tarafında işten ayrılmak için beyanda bulunması gerekir. Bu beyana uyulması gerektiğini ve uyulmaması halinde ihbar tazminatı ödemesi gerekmektedir.

Bu denli tazminatlar için alanında uzman avukat ekibimizden yardım almak isterseniz ve İstanbul Anadolu Yakası başta olmak üzere Gebze, Tuzla ve Kocaeli bölgelerindeyseniz profesyonel yardım almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.