Background
Buket Polatoglu

KOCAELİ-İZMİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI AVUKATI

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 2016 yılında yürürlüğe girdiğinden itibaren vatandaşların kişisel verilerinin korunması Avrupa Birliği ülkelerinin standartlarına eriştirilmiştir. Bu çerçevede de kişisel özellikle günümüzde sosyal medya olarak adlandırdığımız Facebook, İnstagram, Twitter gibi uygulamalarda kişisel verilerinin izinsiz veya mevzuata aykırı şekilde işlendiğini fark ettiklerinde bazı hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda da vatandaşların iki hakkından birisi veri sorumlusuna başvuru hakkıdır. 
Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerin korunması konusunda müvekkillerimize başvuru hakkının kullanılması konusunda da hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 
İlk olarak kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket eden kurumlara başvuru hakkının veri sorumlusuna karşı açıldığının bilgisinin bilinmesi gerekir. Veri sorumlusu ise Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un ilgili bölümünde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre:
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
Şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bakımdan veri sorumlusunun kim olduğu doğru tespit edilip ona göre başvuru hakkının kullanılması gerekmektedir. Yanlış bir başvuru yapılması durumunda hukuken başvuru dikkate alınmayacak ve işlem yapılamayacaktır. Bu konuda daha ayrıntılı şekilde bir tebliğ çıkarılarak veri sorumlusuna karşı başvurunun usul ve esasları hakkında mevzuat oluşturulmuştur. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda da ilk olarak başvuruyu yapacak kişinin ilgili kişi olması gerekir. İlgili kişi ise tebliğ çerçevesinde kişisel verileri işlenen kişidir. Tebliğ’in dördüncü maddesi çerçevesinde başvurunun Türkçe olarak yapılması öngörülmüştür. Bu bakımdan müvekkillerimizin Türkçe başvuru yapmaması durumunda Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak Türkçe başvuru konusunda da hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Başvuru usulü ise Tebliğ’in beşinci maddesinde gösterilmiştir. Bu kapsam da ilgili kişinin başvuruda bulunurken adı, soyadı ve yazılı şekilde başvuruluyosa imzası, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, eğer varsa elektronik posta adresi, telefonu ve faks numarası ve son olarakta talep konusu bildirilmesi gerekir. Ardından elde bulunan bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Tüm bu belgeler ile birlikte tebliğ edildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilmektedir. 

Yapılan bu başvuru neticesinde Tebliğ’in altıncı maddesinde başvuruya cevap düzenlenmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren veri sorumlusu idari  ve teknik tedbirleri alması zorunludur. Veri sorumlusu başvuru konusunda iki seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan ilki başvuruyu kabul etmesidir. İkincisi ise reddetmesidir. Reddetmesi durumunda gerekçe bildirmesi gerekir. Veri sorumlusunun cevabı ilgili kişiye tebliğ edilmesi gerekir. En geç 30 gün içinde cevap vermesi gerekir. Ayrıca bir ücret alınması gerekiyorsa bu durumda kişiden ücret alınabilir. Fakat verilecek cevap on sayfadan az ise bu durumda ücret talebi olamamaktadır.

Tüm bu başvuru usulünü açıklayan Tebliğ’in uygulanmasını yürütecek kurum ise Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Başkanıdır. 

Kocaeli-İzmit’te bulunan Polatoğlu Hukuk Bürosu olarak Kişisel Verilerin Korunması konusunda uzman kadromuzla müvekkillerimize veri sorumlusuna başvuru konusunda profosyonel ve etkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Daha detaylı bilgi için iletişim bölümümüzden bizimle irtibata geçebilirsiniz.