İş Tazminat Davası Nasıl Açılır? Ne Kadar Sürer?

<?=$view->baslik?>

İş tazminat davası genel olarak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücretleri gibi hak edişlerin talep edilmesi doğrultusunda açılan dava türüdür. İş tazminat davası açılmadan önce arabuluculuk sürecinden geçilmesi gerekir. Arabuluculuk sürecinde uzlaşma olmaması durumunda iş tazminat davası açılabilmektedir. İş tazminat davasının sonuçlanma süreci davanın durumunda göre ve mahkemenin dosya yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

İş Tazminat Davası İçin Hangi Mahkemeye Başvuru Yapılır?

İş tazminat davası iş mahkemesi tarafından yürütülmektedir. İşçi ve işveren arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucu açılan iş tazminat davası genel olarak işyerinin bulunduğu bölgedeki İş  Mahkemesi tarafından yürütülmektedir. Ancak işyerinin bulunduğu bölgeye yakın iş mahkemesi yok ise iş mahkemesi sıfatı ile Asliye hukuk mahkemeleri davayı yürüterek sonuçlandırabilmektedir. Arabulucu ile anlaşma sağlanamadığı zaman mahkeme davayı üstlenerek sonuca ulaştırmaktadır.

İş Tazminat Davaları Nelerdir?

İş tazminat davaları genel olarak işçinin hak etmiş olduğu alacak ve tazminatların işveren tarafından verilememesi sonucu açılmaktadır. İş tazminat davaları kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş alacağı ve yıllık izin hak edişinin verilmemesi sonucu işçinin haklarını araması durumunda açılmaktadır. İş tazminat davaları sadece bunları kapsamamaktadır. Aynı zamanda iş kazası sonucu maddi ve manevi tazminat davası da iş mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan dava türleri arasında yer almaktadır.  İşçinin İş Kanununda belirtilmekte olan alacak ve tazminat hak edişleri, İş Kanunu’na göre işçi sayılan kişiler ile işveren ya da işveren vekilleri arasında iş akdinden kaynaklı olarak hak ettikleri her türlü hak iddialarından dolayı ortaya çıkan hukuk uyuşmazlıkları İş Mahkemeleri tarafından açılır ve  sonuçlandırılır.

 

İşçi Avukatı

 


Konu ile ilgili Diğer Makalelerimiz